fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Stanowisko „Pracodawców Pomorza” w sprawie sytuacji związanej z wejściem w życie ustawy refundacyjnej

W celu zagwarantowania chorym  zarówno podjęcia leczenia zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak też   kontynuację niezbędnego leczenia poszpitalnego środkami farmaceutycznymi, biorąc pod uwagę :

–  ogromną większość chorych ubezpieczonych, a tym samym uprawnionych do korzystania z leków podlegających refundacji,

–  konieczność wywiązania się podmiotów leczniczych z obowiązujących umów z płatnikiem,

– opinię Naczelnej Rady Lekarskiej,

Pracodawcy Pomorza stoją na stanowisku ,aby w chwili obecnej powstrzymać się od akcji protestacyjnych, ufając w możliwość wypracowania przez  Rząd RP, optymalnego rozwiązania problemu, wynikającego z podjęcia  tej ważnej i systemowej reformy w ochronie zdrowia w taki sposób, aby nie konfliktował on środowisk medycznych i  nie przerzucał dodatkowych  kosztów administracyjnych  na barki medyków.

Jednocześnie, aby uniknąć niepokojów społecznych i zapewnić bezpieczną i w tym zakresie pracę  zespołu lekarskiego, proponujemy, aby odpowiedzialność (przynajmniej czasowo)  przejąć na siebie, zwracając uwagę na indywidualny poziom i stopień  ryzyka ponoszonych kosztów  w kierowanym podmiocie leczniczym.

 

Lidia Kodłubańska
Członek Zarządu
„Pracodawców Pomorza”
Przewodnicząca Sekcji
Ochrony Zdrowia