fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Informacja ze spotkania Sekcji Finansowo-Ubezpieczeniowej z dn. 9.10.2013r.

Szanowni Państwo,

W dniu 9.10 br. w siedzibie „Pracodawców Pomorza” odbyło się kolejne posiedzenie Sekcji Finansowo-Ubezpieczeniowej.

Porządek spotkania:

  1. Przedstawienie uczestników spotkania.
    Przedstawienie tematu wiodącego – ”Deregulacja zawodów, stan aktualny i perspektywy” – prowadząca W. Thiel-Janus.
  2. Dyskusja związana z tematem wiodącym i bieżącymi problemami makroekonomicznymi.
  3. Omówienie wyników ankiety oczekiwań.
  4. Wymiana wizytówek i swobodna dyskusja uczestników.

Głównym tematem spotkania była DEREGULACJA ZAWODÓW, STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY (w załączeniu). Przewodnicząca Sekcji Pani Wiesława Thiel-Janus przedstawiła projekt Ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Etap II dotyczy zawodów branży finansowej i zapowiadanych zmian wobec usług finansowo-ubezpieczeniowych.

Szczegółowy przebieg dalszego procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP pod numerem druku 1576.

Przewodnicząca przedstawiła również zmiany dot. DYREKTYWY UE 2002/92/WE z 9 grudnia 2002r. dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego. Najważniejsze z nich to:

– w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie również zawodowa obsługa roszczeń i likwidacji szkód oraz pośrednictwo w zawieraniu umów przez pracowników zakładów ubezpieczeń (underwriterzy) i banków (bancassurance),

– powstanie organ UE gromadzący informacje o wszystkich pośrednikach,

zostaną zwiększone wymogi dot. kompetencji pośredników oraz zwiększona min.  suma gwarancyjna ubezpieczenia OC ( do 1 120 000/1 680 000 EUR).

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca zachęciła członków Sekcji do prowadzenia kolejnych spotkań oraz poprosiła o zgłaszanie pomysłów na tematy wiodące. Najbliższe spotkania dotyczyć będą m.in. testamentów oraz wskaźników makroekonomicznych i perspektyw rozwoju branży usług finansowych.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na II poł. listopada.