fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zabezpiecz swoją firmę w sieci – na naszej konferencji!

 

 

„Pracodawcy Pomorza” wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER i Pomorskim Klastrem ICT Interizon – zapraszają na drugą odsłonę cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji IT „Pracodawców Pomorza” dedykowanej bezpieczeństwu informatycznemu przedsiębiorców z Pomorza.

 


10 grudnia spotkamy się w siedzibie
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER
(Gdańsk, ul. Lęborska 3B)


 

Z analiz i obserwacji prowadzonych pośród firm członkowskich „Pracodawców Pomorza” wynika, iż znaczna część osób prowadzących przedsiębiorstwa w dalszym ciągu nie wdraża odpowiednich narzędzi oraz procedur bezpieczeństwa w prowadzonych przez siebie firmach.

Zaproszeni specjaliści dokonają diagnozy kluczowych zagrożeń dla firm wynikających z ich złożonej, codziennej  aktywności w cyberprzestrzeni. Silny nacisk merytoryczny kładziemy na tematykę właściwego zabezpieczania i zarządzania bazami danych osobowych w świetle wdrażanego rozporządzenia RODO. W trakcie konferencji podjęta zostanie problematyka zarządzania bezpieczeństwem w obszarze cyfrowego obrotu finansowego realizowanego każdego dnia, z różną intensywnością, w tysiącach pomorskich firm. Aspektem nierozerwalnie związanym z tą tematyką jest konieczność stałego podnoszenia świadomości technologicznej wśród pracowników, bez względów na ich przynależność branżową.

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników wszystkich firm, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa i branżę – łączy nas wspólny temat bezpieczeństwa firmy. Od niego zależy jej dalszy, stabilny rozwój.  

 

 

AGENDA KONFERENCJI I STRONA WYDARZENIA