fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Minister obrony nadal chce za bardzo ingerować w działalność firm

  • Największe zaniepokojenie, w projekcie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, nadal budzą obowiązki nakładane na przedsiębiorców.
  • Wątpliwości budzi zwłaszcza konieczność uzyskania zgody właściwego ministra na dokonanie części działań o charakterze biznesowi-właścicielskim, a także wprowadzenie nieuzasadnionych i uciążliwych obowiązków sprawozdawczych.
  • Wiele kluczowych decyzji właścicielskich i biznesowych największych przedsiębiorców (m.in. rozwiązanie firmy, sprzedaż lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia wykorzystywanego do realizacji działań obronnych) będzie musiało uzyskać zgodę właściwego ministra, który będzie mógł je zablokować – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Przedstawiony w maju br. przez ministra obrony narodowej projekt ustawy jest już piątą wersją planowanej regulacji. Konfederacja Lewiatan opiniowała poprzednie wersje. W najnowszej nadal znajdują się propozycje budzące poważne  wątpliwości przedsiębiorców.

– Obowiązek uzyskania zgody właściwego ministra na dokonanie istotnych działań właścicielskich lub biznesowych jest przejawem nadmiernej ingerencji w działalność przedsiębiorstw, które umieszczone zostaną w wykazie firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Zapis taki może przyczynić się do znacznego ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on także wątpliwy konstytucyjnie – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, szef pionu ekspertyzy Konfederacji Lewiatan.

Ogromne kontrowersje budzi także propozycja dotycząca przekazywania organom administracji,  informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Ich zakres ma być bardzo szeroki. Obowiązek informacyjny już sam w sobie będzie generował znaczne koszty po stronie przedsiębiorców. Tymczasem wszystkie informacje, które miałby w odstępach półrocznych składać przedsiębiorca są publicznie dostępne lub też możliwe do ustalenia dla organu nadzorującego.

Źródło: Konfederacja Lewiatan