fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Pracodawcy Pomorza” doceniają zasłużonych lęborskich przedsiębiorców

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że na podstawie Uchwały Nr 19/2019 Rady „Pracodawców Pomorza” z dnia 18 czerwca 2019 r., przyznane zostały przez Prezydenta „Pracodawców Pomorza” Zbigniewa Canowieckiego odznaczenia następującym zasłużonym przedsiębiorcom: 

 

Rada „Pracodawców Pomorza” przyznała Złoty Medal „Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”:

  • Panu Michałowi Babij – wieloletniemu Prezesowi Zarządu PPH „AMG” Sp. z o.o.
    Przewodniczącemu Oddziału Pracodawców Pomorza w Lęborku, za ogromne zaangażowanie w działalność Oddziału i jego członków,
  • Panu Janowi Klimeckiemu – Przewodniczącemu Oddziału Pracodawców Pomorza w Lęborku, za ogromne zaangażowanie w działalność Oddziału.

Rada „Pracodawców Pomorza” przyznała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”:

  • Panu Maciejowi Babij – Prezesowi Zarządu PPH „AMG” Sp. z o.o., z okazji 15-lecia pracy zawodowej oraz za całokształt działalności na rzecz Lęborka i regionu.

Od lewej: Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon, Michał Babij z PPH „AMG” Sp. z o.o., Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Lęborku Jan Klimecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki i Prezes Zarządu PPH „AMG” Sp. z o.o. Maciej Babij.

 

 

S Y L W E T K I   N A G R O D Z O N Y C H 


Maciej Babij

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AMG” sp. z o.o. w Lęborku.

W tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia pracy zawodowej w PPH „AMG”. Od 6 lat pełni funkcję Dyrektora Zakładu i Prezesa Zarządu – czołowego polskiego producenta kontenerów i konstrukcji stalowych. Wysoką jakość wyrobów spółki potwierdzają liczne certyfikaty i międzynarodowe uprawnienia.

W 2016 roku podjęto decyzję o przeniesieniu zakładu do Podstrefy Lębork Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE). W listopadzie 2017 roku rozpoczęto budowę obiektu o powierzchni ponad jednego hektara. Pozwoli to rozwinąć produkcję oraz zwiększyć zatrudnienie. AMG to pierwsza firma w Podstrefie „Lębork”, funkcjonującej w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja rzędu 25 milionów zł jest już na bardzo zaawansowanym etapie. W zakładzie docelowo pracować będzie ponad 200 osób.

Główny ciężar budowy spadł na kadrę pracującą w przedsiębiorstwie pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Macieja Babija.

Od wielu lat zakład osiąga dodatki wynik finansowy i jest jednym z większych pracodawców w regionie. Wszystkie działania są wynikiem sprawnego zarządzania firmą i doceniane przez pracowników oraz władze miasta i powiatu.


Michał Babij

Urodzony w 1950 roku ekonomista, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytety Gdańskiego. 

Kariera zawodowa:

– Kierownik Grupy Robót – „Technirol” Gdańsk 1971-1972

– Kierownik Zakładu Remontowo – Budowlanego w Godętowie 1972-1976

– Kierownik Działu Ekonomicznego – Słupskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Lęborku 1977-1979

– Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Fabryka Maszyn „ZREMB” w Lęborku od 1979

– Dyrektor ZREMB – do 1991

– od 1991 – praca na rachunek własny – PPH „AMG” Lębork

Firma zatrudnia obecnie 191 osób, 90% produkcji na eksport, wynik działalności dodatni. W 2018 oddano do użytku nową inwestycję tj. Zakład Produkcyjny w SSSE w Lęborku, pow. zakładu ok. 12 000 m2, koszt inwestycji ok. 30 mln zł.

Wyróżnienia:

– Menedżer Pomorza 1999

– Eksporter Roku

– Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej

– wyróżnienie Pracodawców Pomorza

Działalność społeczna:

– dwie kadencje jako Przewodniczący Rady Lęborskiego Klubu Przedsiębiorców i Oddziału Pracodawców i Pomorza

– od 15 lat Prezes Polskiego Związku Producentów Kontenerów


Jan Klimecki

Inżynier mechanik technologii budowy maszyn ze specjalizacją spawalnictwo.

Urodzony w 1954 roku w Gdańsku. Szkołę podstawową i Technikum Mechaniczne ukończył w Malborku. W 1974 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej na wydziale Mechanicznym Technologicznym. Pracę dyplomową realizował  wykonując  (po raz pierwszy) połączenie trwałe aluminium z miedzią  metodą wybuchową. Taki rodzaj połączenia stosowany jest po dziś dzień w energetyce.

Po skończonych studiach rozpoczął swoją pracę zawodową w Fabryce Maszyn  ZREMB w Lęborku. Pracę rozpoczął na stanowisku stażysty, a  po 6 miesiącach objął  funkcję kierownika sekcji technologicznej. Po roku pracy zostaje powołany do odbycia rocznej służby wojskowej dla absolwentów szkół wyższych. Po powrocie z wojska wraca na swoje stanowisko kierownika sekcji technologicznej. W tym czasie poza obowiązkami służbowymi zajmuje się kształceniem spawaczy oraz jest również członkiem Państwowej Komisji Spawalniczej na obszar pomorza środkowego.

W 1984 roku rozpoczyna pracę w Zakładach Mechanizacji Rolnictwa MEPROZET na stanowisku Głównego Technologa. W tym czasie organizuje powołanie zakładowej organizacji SIMP. Po dwóch latach wraca do pracy w ZREMB w Lęborku. Pracuje w zakładzie przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej –  poczynając od Kierownika Działu Technologicznego, przez Naczelnego Inżyniera, kończąc na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych. W tym czasie zajmował  się stroną techniczną w zakładzie.

W 1990 roku rezygnuje z zajmowanego stanowiska rozpoczynając własną działalność  najpierw w spółce cywilnej a później  przekształconej w spółkę prawa handlowego. Pracując w spółce zajmował się głównie produkcją , techniką i kontaktami z klientami. Od trzech lat wycofując się z bezpośredniego zarządzania zakładem pracuje na stanowisku Doradcy Zarządu.

W latach 2002 – 2019 był członkiem regionalnego biznesu, a w czasie ostatnich dwóch kadencji był jej Przewodniczącym. W czasie Przewodniczenia regionalnej organizacji biznesowej starał się aktywnie współpracować z  Zarządem Pracodawców Pomorza.