fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Informacje prawne – Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

Mamy przyjemność zaprosić do lektury kolejnego numeru newslettera Sygnalizacja prawna, przygotowanego przez dział prawa korporacyjnego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

Ideą newslettera jest cykliczne (raz w miesiącu) przekazywanie Państwu istotnych informacji oraz zmian dotyczących prawa korporacyjnego, zebranych i opisanych przez zespół specjalistów naszej Kancelarii.

 W bieżącym numerze możecie Państwo zapoznać się z następującymi zagadnieniami:


p r a w o   p o d a t k o w e

  • Odroczenie nowych zasad poboru WHT i projekt objaśnień podatkowych dotyczących WHT.
  • Zmiany w przepisach 2019 – atrakcyjne podatkowo finansowanie wewnętrzne spółek w CIT.

p r a w o   p r a c y

  • Zmiany w Kodeksie pracy.

w ł a s n o ś ć   i n t e l e k t u a l n a

  • Zmiana ustawy prawo własności przemysłowej w zakresie roszczeń Uprawnionego.

p r a w o   g o s p o d a r c z e

  • Powrót odrębnego postępowania gospodarczego zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Zmiana definicji konsumenta zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
  • Omówienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (VI Aca 509/17).

p r a w o   s p ó ł e k

  • Osobista odpowiedzialność członka zarządu Sp. z o.o. na podstawie art. 299 KSH.

k a l e n d a r i u m

  • W czerwcu 2019 uchwalono/ogłoszono.

Szczegółowe informacje dostępne w pliku do pobrania