fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pracodawcy apelują o zmianę przepisu dotyczącego wpłat do PPK

  • Przedsiębiorstwo nie powinno wpłacać pieniędzy na pracownicze plany kapitałowe za pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji w programie, począwszy od miesiąca, w którym ona wpłynęła – uważa Konfederacja Lewiatan.
  • Wyjątek stanowiłaby sytuacja, kiedy uczestnik ma już w tym samym miesiącu wypłacone wynagrodzenie, od którego potrącone zostały wpłaty na PPK.

Sukces wdrożenia PPK zależy od zbudowania zaufania pośród wszystkich interesariuszy. Dla pracodawców istotna jest kwestia przejrzystości przepisów oraz łatwości obsługi PPK. Podstawowym obowiązkiem pracodawców będzie obliczanie, pobieranie i wpłacanie wpłat uczestników.

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją pracodawcy, jest kwestia dokonywania korekt w przypadku złożenia przez uczestnika deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o PPK: Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację, o której mowa w ust. 2. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

W świetle  wykładni tego przepisu: jeśli wynagrodzenie przysługujące za miesiąc listopad, wypłacane jest do 10 grudnia, a wpłata do PPK dokonywana jest do 15 stycznia kolejnego roku, uczestnik może złożyć deklarację o rezygnacji do końca stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W tej sytuacji musi zostać dokonany zwrot za pobraną w styczniu wpłatę do PPK z tytułu wynagrodzenia listopadowego.

Kwestia ta wzbudza szczególne kontrowersje w związku ze zwiększonymi obowiązkami pracodawców w zakresie przeprowadzenia procedury zwrotu po dwóch miesiącach od obliczenia i pobrania wpłaty, a tym samym ogromnym zamieszaniem do jakiego dojdzie na przełomie 2019 i 2020 roku.

– Konfederacja Lewiatan, mając na uwadze kalendarz wdrażania PPK, jak i koszty związane z wprowadzeniem i ewentualnymi zmianami systemów kadrowo-płacowych, apeluje o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych lub wypracowanie nowego podejścia do przepisu ustawy o PPK – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan