fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„MISTRZ PROFILAKTYKI”-II Edycja Konkursu – Cytologia

COPERNICUS Podmiot Leczniczy wraz z „Pracodawcami Pomorza” zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu „Mistrz Profilaktyki” w kategorii Cytologia.

Do końca października firmy z województwa pomorskiego mogą zgłaszać swój udział i dzięki temu wspierać promocję bezpłatnych badań profilaktycznych wśród swoich pracowników. Konkurs skierowany jest do firm, instytucji, organizacji, które w swojej działalności wykraczają̨ poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę̨. Celem konkursu jest edukacja, zachęcenie i umożliwienie zatrudnionym w firmie kobietom w wieku 25-59 lat wzięcie udziału w badaniu cytologicznym w godzinach ich pracy.

Mimo, że rak szyjki macicy znajduje się w gronie najczęstszych nowotworów w Polsce, tylko niecałe 30% kobiet w województwie pomorskim zgłasza się na badania cytologiczne. Jednak to właśnie badania profilaktyczne, wykonywane regularnie przynajmniej raz na trzy lata, pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentowe uchronienie przed rakiem szyjki macicy.

Konkurs ma za zadanie dotrzeć z tymi informacjami do jak najszerszej grupy pracowników w województwie pomorskim.
Zainteresowane podmioty gospodarcze mają czas do 31 października 2019 roku by wypełnić i przesłać deklarację udziału w konkursie na adres cytologia@copernicus.gda.pl. Pracodawcy, po zgłoszeniu udziału w konkursie, prześlą swoim pracownikom informację o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w ramach krajowych programów profilaktycznych.

W następnym kroku pracownicy mogą zgłosić udział w badaniu poprzez jeden z trzech kanałów:

• wypełnienie formularza na stronie internetowej cytologia-pomorze.pl w zakładce Konkurs
• wypełnienie formularza dostarczonego przez pracodawcę i przesłanie go na adres cytologia@copernicus.gda.pl 
• kontakt z infolinią pod numerem (58) 727 01 30 (podczas rozmowy należy zaznaczyć, że pracodawca bierze udział w konkursie i podać jego nazwę).

Po otrzymaniu formularza lub zgłoszenia telefonicznego pracownik spółki COPERNICUS PL skontaktuje się bezpośrednio z zainteresowaną osobą w celu potwierdzenia kryteriów oraz umówienia na badanie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez kapitułę w trzech kategoriach – mikro i małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników), średnie przedsiębiorstwo (do 250 pracowników) oraz duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników). O przyznaniu zwycięstwa decyduje ilość wykonanych badań przez pracowników zgłoszonych firm. Na ich przeprowadzenie pracownicy mają czas do końca grudnia 2019 roku. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 31 stycznia 2020 roku.

Deklarację, szczegółowy regulamin konkursu oraz wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie cytologia-pomorze.pl w zakładce Konkurs. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.