fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Oświadczenie w sprawie zamrożenia cen prądu – do 13 sierpnia!

Dzięki działaniom Konfederacji Lewiatan, której jesteśmy członkiem, będzie więcej czasu dla przedsiębiorców na składanie oświadczeń o chęci korzystania w najbliższym półroczu z niższych ubiegłorocznych cen prądu. Firmy będą mogły składać prądowe oświadczenia do 13 sierpnia tego roku (pierwotny termin: 29 lipca). 

O wydłużeniu terminu zdecydował Sejm nowelizując ustawę prądową oraz Senat. Jeszcze w tym tygodniu trafi ona do podpisu prezydenta.

Jak przypomina Ministerstwo Energii, zgodnie z przepisami ustawy, uprawnienia do cen prądu na poziomie z 2018 roku w drugim półroczu 2019 roku mają m.in. mikro- i mali przedsiębiorcy, szpitale i jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także „inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

Warunek, muszą złożyć oświadczenia do swoich sprzedawców prądu, właśnie do 13 sierpnia.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przypomniał z kolei, że niezłożenie oświadczenia w terminie „skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.”


Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Jego wzór można znaleźć np. pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1 Znajduje się w końcowej części dokumentu.