fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Święto Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

 

Święto Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli pracowników Urzędów Pracy, nawiązuje do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, podpisany 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. 

W 101. rocznicę tego historycznego faktu, 27 stycznia br., Wojewódzki Pomorski Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował konferencję pt. „Wspólnie tworzymy rynek pracy przyszłości”.  Wśród zaproszonych gości był wicemarszałek pomorski Leszek Bonna. „Pracodawców Pomorza” reprezentował wiceprezes Wojciech Szczepański, którego główną troską jest, aby szkolnictwo wszystkich szczebli kładło większy nacisk na rozwój edukacji zawodowej, oraz stymulowanie jak najbardziej intensywnej współpracy tego szkolnictwa z biznesem, w celu jak najlepszego przygotowania nowych kadr pracowników.

 

Gospodynią uroczystości była dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Joanna Witkowska, którą zapytaliśmy czy niepokoją ją  krążące opinie o niepotrzebności Urzędów Pracy, skoro w naszym kraju bezrobocie osiągnęło tak niski poziom, że mówi się o rynku pracownika a nie pracodawcy.

  • Takie opinie mogą wygłaszać tylko ludzie nie zorientowani czym się de facto te urzędy zajmują – stwierdziła p. Dyrektor. – Zawsze kiedy są te dwie strony: pracodawca i pracownik, pojawiać się będą skomplikowane sytuacje i zapotrzebowanie na działalność służb zatrudnienia. Oczywiste, że zakres i styl działalności tych instytucji nieustannie się zmienia. Rozumiemy że jest nieustanna potrzeba przedefiniowania działań i priorytetów. Dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna niż np. stan bezrobocia roku 2004, dlatego wychodzimy z odmiennymi inicjatywami działań. Mówiąc nawiasem, o skuteczności naszych działań także w dziele walki z bezrobociem świadczą liczby. np. w roku 2019 w naszym województwie na rynek pracy weszło 41 tys. bezrobotnych, był to efekt działalności Powiatowych Urzędów Pracy, które „przepracowały” 90 tys. osób, organizując dla nich szkolenia, poradnictwo, wskazując sens i możliwości podjęcia pracy. Poza tym w ostatnich latach pojawił się problem zatrudniania cudzoziemców, często zza wschodniej granicy, z tymi ludźmi też ktoś musi pracować – instruować ich, wskazywać możliwości i utrudnienia, pomagać w uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji. Istotną sprawa stało się ukierunkowanie młodzieży, aby bardziej zainteresowała się szkolnictwem zawodowym, stad poradnictwo  dla szkół. Wspomnę tez o mnóstwie danych statystycznych, które na potrzeby wielu instytucji i urzędów musimy pozyskać, opracować i udostępniać. Dodam tylko na koniec, że nigdy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie padła nawet najdelikatniejsza sugestia, że nasze służby są już niepotrzebne.

Z ciekawą inicjatywą wyszedł Janusz Wiczkowski – dyr PUP w Bytowie, przewodniczący Pomorskiego Konwentu Dyrektorów Pomorskich Urzędów Pracy. Postawił sobie za cel zjednoczenie tego środowiska  i rozwijanie współpracy z instytucjami, które owocnie wspierają działania służb zatrudnienia.  Przedstawiciele tych. Instytucji, podczas opisywanej konferencji, otrzymali podziękowania za organizację cyklu spotkań z pracodawcami. Obiecuje, że w przyszłym roku będzie starał się wciągnąć do współpracy także przedstawicieli środowisk gospodarczych. A ponieważ już w roku poprzednim – 100-lecia odzyskania niepodległości – został uhonorowany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu), mamy przekonanie, że zapowiedź zrealizuje.

A oto wyróżnione 27. 01. 2020 instytucje:

  • Morski Oddział Straży Granicznej,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku,
  • Izba Administracji Skarbowej,
  • Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Na fot. 5281 Przedstawiciele ww. instytucji wraz z dyr WUP Joanną Witkowską (pośrodku), wicemarszałkiem Leszkiem Bonną i przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Januszem Wiczkowskim.

Z okazji Święta Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia najlepsi z nich zostali uhonorowani tytułem: PROFESJONALISTA SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Innym podziękowano za: SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA W 2019 r.


Tekst: Anna Kłos