fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pilne konsultacje rozporządzenia dot. gwarancji de minimis COVID-19

Szanowni Państwo,

przesyłamy do pilnych konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Z uwagi na konieczność jak najszybszego wdrożenia rozwiązań, mających na celu wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, Ministerstwo Finansów wyznaczyło bardzo krótki termin konsultacji.

Ewentualne uwagi prosimy przesyłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl do 13 marca 2020 r. do godz. 12.00.

Konfederacja Lewiatan

Załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4