fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 a ciągłość zarządzania

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego właściciele i menedżerowie skupiają swoją uwagę i wysiłki przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości produkcji/sprzedaży/usług przedsiębiorstwa.

Często zapominają przy tym o sobie samych i o tym, że skutki pandemii wirusa mogą dotknąć również ich osobiście – a w konsekwencji zarządzane przedsiębiorstwo.

Zabezpiecz przedsiębiorstwo przed zakłóceniami w zarządzaniu wywołanymi:

▪ obowiązkową kwarantanną,

▪ hospitalizacją w związku z podejrzeniem koronawirusa,

▪ hospitalizacją w związku z zakażeniem koronawirusem,

▪ w skrajnym przypadku – śmiercią zarządzających na skutek zakażenia koronawirusem.

W każdym z tych przypadków menedżer, w mniejszym lub większym stopniu, podlega izolacji i traci możliwość wykonywania czynności zarządczych, w szczególności podpisywania fizycznych dokumentów czy udziału w czynnościach notarialnych.

CO Z UTRZYMANIEM CIĄGŁOŚCI ZARZĄDZANIA?

Istotne zatem jest zadanie sobie pytania, czy Państwa firma jest przygotowana na takie zdarzenia oraz czy zapewnione zostało od strony formalnej odpowiednie „zastępstwo” w postaci pełnomocnictw, prokur, czy nawet rozszerzenia składu zarządu?

Ważne jest również takie dobranie „zastępcy”/„zastępców”, aby zminimalizować ryzyko utraty możliwości działania jednocześnie przez „zastępowanego” i „zastępcę” (tytułem przykładu – w przedsiębiorstwach, działających w więcej niż jednej lokalizacji, ryzyko minimalizuje ustanowienie „zastępcą” osoby z innej lokalizacji niż „zastępowany”), jak również zapewnienie, aby udzielone pod presją ryzyka umocowania nie zostały wykorzystane niezgodnie z celem ich udzielenia.

 

Przygotowane przez:

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń,

(+48) 724 679 513 torun@ostrowski-legal.net www.ostrowski.legal