fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Postulat zmian legislacyjnych dla zaangażowania regionalnego potencjału instytucjonalnego (RFR) w działania osłonowe dla przedsiębiorców (COVID-19)

W związku z planowanym przyjęciem specjalnej ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemicznego w gospodarce, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk zwrócił się do Pani Minister Jadwigi Emilewicz z prośbą o czasowe złagodzenie rygoru stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) wobec regionalnych funduszy rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie udostępniania produktów finansowych wpierających sektor MŚP ze środków pozostających w dyspozycji województwa.

Do Związku Województw RP zostało wysłane pismo z prośbą o rozważenie przez marszałków województw poparcia niniejszej inicjatywy.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Województwa Pomorskiego wypracowanym przy wsparciu regionalnych funduszy rozwoju z całej Polski.​

Dokumenty do pobrania:

Marszałkowie_ZWRP_info postulat legislacyjny_RFR_COVID19 18032020

MR_postulat zmian legislacyjnych_RFR_COVID-19_18032020