fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pytania i odpowiedzi dla mikroprzedsiębiorców dot. wsparcia w ramach tarczy antykyzysowej

Poniżej przekazujemy Państwu dokumenty jakie otrzymaliśmy z PUP w Gdyni dotyczące wsparcia mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych w ramach instrumentów tzw. „tarczy antykyzysowej

Dokumenty zawierają głównie użyteczne pytania i odpowiedzi w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. 

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 15zzd_04.05.20 (1)

2. Dofinans. części kosztów prowadz. dz. gospod. dla przedsięb samozatr (15zzc)_04.05.20

3. Dofinans. części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzed. (15zzb)_04.05.20