fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Cztery etapy odmrażania gospodarki

W czasie epidemii koronawirusa wiele firm musiało ograniczyć działalność. Od kwietnia te ograniczenia są stopniowo znoszone. Przeczytaj w jakich etapach rząd planuje znosić zakazy lub ograniczenia nałożone na biznes.

Warunki odmrażania gospodarki

Proces otwierania gospodarki będzie przebiegał w 4. głównych etapach.

20 kwietnia 2020 r. rozpoczął się Etap I, a Etap II rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Dziś nie można jeszcze podać konkretnych dat przechodzenia do ostatnich dwóch etapów. Dlaczego to jest niemożliwe? Ministerstwo Zdrowia co tydzień ocenia wpływ zmian wprowadzanych w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na sytuację epidemiologiczną kraju. W zależności od tej sytuacji, niektóre ograniczenia mogą być zdejmowane szybciej, a niektóre obowiązywać dłużej niż początkowo planowano.

Przejście do kolejnych etapów zdejmowania obostrzeń – III i IV – będzie zależeć przede wszystkim od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Ważne! Podstawą przywracania normalności i otwierania kolejnych branż jest skrupulatne przestrzeganie zasad sanitarnych, przede wszystkim:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja
  i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Etap I – od 20 kwietnia

Małe i duże sklepy

Zwiększono liczbę osób, które mogą przebywać w jednym czasie w sklepie:

 • o powierzchni mniejszej niż 100 m2 – może być tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
 • o powierzchni większej niż 100 m2 – na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Dodatkowo zniesiono lub zmieniono trzy istotne ograniczenia:

 • osoby, które ukończyły 13 lat mogą  przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej;
 • można wchodzić do lasów i parków i rekreacyjnie uprawiać sport (np. bieganie czy jeżdżenie na rowerze);
 • większa liczba osób może uczestniczyć w mszach lub w innych obrzędach religijnych – jedna osoba na co najmniej 15 m2 powierzchni.

Najważniejsze ograniczenia, które wciąż obowiązują i o których musisz pamiętać:

 • zamknięte pozostają place zabaw,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust podczas wychodzeniu z domu – jeśli chcesz wyjść pobiegać, to koniecznie musisz przestrzegać tego obowiązku,
 • obowiązek zachowywania  2-metrowego dystansu od innych i zasłaniać usta
  i nos.

Etap II – od 4 maja

Centra handlowe, hotele i inne miejsca noclegowe, biblioteki, sklepy meblowe i budowlane, rehabilitacja, żłobki i przedszkola

 • Otwarte zostaną galerie handlowe.

Ważne! W galeriach będą obowiązywać takie rygory, jak w sklepach spożywczych, czyli na jedną osobę w sklepie musi przypadać nie mniej niż 15 m2 powierzchni. To ograniczenie nie dotyczy korytarzy. Zamknięte pozostaną miejsca rekreacyjne i tzw. food courty, czyli przestrzenie wspólne, w których spożywa się posiłki.

 • Mają zostać otwarte hotele, pensjonaty i inne miejsca noclegowe, przy czym będą w nich obowiązywać ograniczenia, w tym co do liczby osób, które  mogą w nich przebywać w tym samym czasie.
 • Mogą zacząć działać muzea, biblioteki i galerie sztuki, ale decyzję o otwarciu konkretnej placówki będzie podejmować właściciel po konsultacji z Sanepidem.
 • Wznowione zostaną zabiegi rehabilitacyjne.
 • W weekendy zaczną działać sklepy budowlane.
 • Od 6 maja mogą funkcjonować żłobki i przedszkola, jednak decyzję o otwarciu konkretnej placówki będą podejmować jej właściciele lub organ założycielski, po analizie czy placówka może zapewnić właściwe warunki do opieki nad dziećmi.

Ważne! W żłobkach i przedszkolach będzie obowiązywało ograniczenie liczby dzieci, które mogą przebywać w jednym momencie w sali.

Prowadzisz działalność w jednej z tych branż lub sektorów? Przeczytaj wytyczne, które opisują warunki, które trzeba spełnić, żeby bezpiecznie świadczyć usługi rehabilitacji lub prowadzić biznes w centrach handlowych,
hotelach i innych miejscach noclegowychbibliotekach, sklepach meblowych i budowlanych.

Etap III – od 18 maja

Salony kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomia, wydarzenia sportowe, edukacja

 • Od 18 maja mogą wznowić działalność zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, jednak muszą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Będzie on polegał m.in. na obowiązku noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala), używaniu ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe, a także przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Klienci nie będą mogli oczekiwać na usługę w poczekalni.

Sprawdź wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2.

Sprawdź wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 •  Od 18 maja zaczną działać obiekty gastronomiczne (m.in. restauracje, kawiarnie),
  ale będą musiały spełniać dodatkowe wymagania, takie jak:

  • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2),
  • dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
  • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika,
  • zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy gośćmi siedzącymi przy osobnych stolikach,
  • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego oraz gościa restauracji, przy czym goście mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Sprawdź wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • Możliwe będzie prowadzenie zajęć:
  • praktycznych w szkołach policealnych,
  • rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.
    
 • Otwarte zostaną placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
   
 • Od 25 maja można prowadzić:
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  • konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
    
 • Przedłużony zostanie też zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.
   
 • Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli  odbywać w szkołach konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
   
 • Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
   
 • Od 18 maja zwiększy się limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy  chcą skorzystać z tej opcji. Do wyboru będzie połowa miejsc siedzących (czyli tak jak obecnie) lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).
Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.
 • Zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
  • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów),
  • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Zostanie wprowadzona też możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy (buforem bezpieczeństwa). Jeśli wydzielona zostanie 5-metrową strefa buforowa, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów.
Na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie w sumie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 • Można będzie organizować zajęcia w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

 • Poluzowanie zostaną też obostrzenia w świecie kultury. Możliwe będzie m.in.:
  • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
  • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
  • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
  • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
  • wznowienie prób i ćwiczeń.
    
 • Od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów ostatnich lat studiów, które nie mogą być realizowane zdalnie.
  Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.
   
 • Od 17 maja zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.
  Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych branż znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Etap IV

Poprawa kondycji fizycznej, placówki kulturalne, wybrane usługi kosmetyczne

Na końcu mają zostać uruchomione:

 • salony masażu, piercingu i solaria,
 • siłownie i kluby fitness,
 • kina i teatry (w nowym reżimie sanitarnym obejmującym m.in. dopuszczalną liczbę osób w trakcie jednego seansu czy spektaklu)

Gdzie szukać wytycznych dla branż

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny pracują nad wytycznymi dla poszczególnych branż. Znajdą się w nich przede wszystkim informacje, o zasadach sanitarnych, które zmniejszą ryzyko zachorowań (np. dozwolona liczba klientów w sklepie lub restauracji).

Te wytyczne będziemy publikować na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/cztery-etapy-odmrazania-gospodarki#4