fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pożyczki Płynnościowe ze środków PFR 2020+ dla pomorskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

W dniu 9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Umowa z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA została parafowana 2 czerwca.

Łącznie do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw trafi 51, 5 mln złotych.

Pula ta została wygospodarowana zgodnie z decyzją Zarządu Województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie to jest jednym z nadzwyczajnych środków podejmowanych przez władze regionu na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Produkt Pożyczka Płynnościowa ma zasilić przedsiębiorstwa zwrotnym wsparciem w wysokości do 150 tys. zł. Pożyczki będą nieoprocentowane lub oprocentowane preferencyjnie i udzielane na 5 lat. W czasie spłaty możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych, tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firm i zapewnienia im płynności finansowej. Finansowanie może więc objąć koszty wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych i finansowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów lub półproduktów.

Oferowany przez pośredników produkt uzupełnia paletę instrumentów finansowych dostępnych na Pomorzu dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt do Pośredników Finansowych, ich zakres działania i warunki wsparcia na stronie:

https://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-plynnosciowa1?p_p_id=56_INSTANCE_HvsFSlERTOEs&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/102/

https://pomorskie.eu/-/ponad-51-mln-zl-dla-pomorskich-przedsiebiorcow-umowa-z-bankiem-gospodarstwa-krajowego-podpisana