fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Apel w sprawie wsparcia mieszkańców Ukrainy dotkniętych powodzią

A P E L

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Leva Zakharchyshyna, Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku, zwracamy się z gorącą prośba do członków naszej organizacji o zapoznanie się poniższym Apelem dotyczącym wsparcia mieszkańców Ukrainy poszkodowanych w skutek klęski żywiołowej:  

W związku z trwającymi od 19 czerwca intensywnymi opadami deszczu na Ukrainie, doszło do największych na przestrzeni ostatnich 50 lat powodzi i strat na południowym zachodzie kraju.  

Żywioł spowodował ogromne straty w infrastrukturze. Zginęły 3 osoby, w 349 miejscowościach w obwodach Iwano-Frankiwskim, Czerniewickim, Lwiwskim, Ternopilskim zalanych zostało ponad 14 tys. domów, 18 obiektów socjalnych i domowych, ponad 7 tys. piwnic, ponad 22 tys. zagród, zaś zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 653 km dróg i 265 mostów.

Na ten moment trwają szeroko zakrojone działania związane z eliminacją skutków klęski żywiołowej. Służby ratownicze uratowały, ewakuowały i przesiedliły ponad 2,5 tys. osób, wypompowano 183 tys. 244 metrów sześciennych wody, dostarczono ludności blisko 9 tys. kg żywności i ponad 25 tys. litrów wody pitnej.

Rząd Ukrainy zwrócił się do międzynarodowych partnerów o wsparcie w tych szalenie trudnych chwilach. Do wsparcia zobligowały się już poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej, aczkolwiek niespotykana skala szkód i strat wymaga rozpostarcia możliwie szerokiej sieci współpracy na poziomie międzynarodowym.

Na terenach dotkniętych żywiołem przedmiotami największej potrzeby pozostają m.in.:

  • sprzęt ratowniczy, pompy silnikowe, namioty;
  • trwała żywność (np. płatki zbożowe, makarony, żywność w puszkach);
  • detergenty i środki dezynfekujące;
  • woda pitna, tabletki do dezynfekcji wody.

Wierzymy, że pomimo własnych zmagań i wyzwań gospodarczych związanych z trwającą pandemią COVID-19, nie zabraknie pośród naszej społeczności przedsiębiorców osób które będą mogły przekazać realne wsparcie wszystkim poszkodowanym.   


W naszym województwie koordynatorem akcji wsparcia dla obywateli Ukrainy, będących w pilnej potrzebie w związku z powodzią jest Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza Tomasz Limon, który prosi o bezpośredni kontakt firm i osób, które chcą pomóc w jakiejkolwiek formie:

Tomasz Limon

Pracodawcy Pomorza

t.limon@pracodawcypomorza.pl

664 994 001


Do Apelu dołączamy materiały prasowe i fotograficznie obrazujące efekty klęski żywiołowej.

Wybrane polskie i zagraniczne informacje medialne: