fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Nowy kierunek w WSAiB pod patronatem Pracodawców Pomorza

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy nową ofertę Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęconą kształceniu w kierunku specjalizacji delegowania pracowników w celu świadczenia usług w obszarze Unii Europejskiej. 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Cel

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do delegowania pracowników w celu świadczenia usług w Unii Europejskiej. Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług stanowią fundamenty Unii Europejskiej. Liderem na wspólnym rynku są polskie firmy – szacuje się, że ogółem ok. 20 proc. wszystkich delegowanych pracowników w Unii pochodzi z Polski. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej kierowanie przepływem ludzi oraz tzw. mobilnością pracowników, zarówno grup, jak i jednoosobowych działalności. W Europie kwestia delegowania pracowników dotyczy ponad 1 miliona obywateli państwa członkowskich, dzięki czemu stale zwiększa się zapotrzebowanie na osoby, które będą pełniły funkcje kierownicze w tej branży i przekierowywały ruch pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Korzyści

Dynamicznie rozwijający się rynek delegowania pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej wymaga przygotowania pod kątem aktualnych obowiązujących przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, BHP i ochrony danych osobowych. Czynności kontrolne w firmach delegujących pracowników koordynować będzie świeżo powołany Europejski Urząd Pracy (ELA). Z kolei Pakiet Mobilności w sposób istotny wpłynie na warunki zatrudnienia kierowców transportu międzynarodowego. O każdym z tych aspektów pracy wykonywanej przez pracowników delegowanych, poczynając od kwestii ich ubezpieczenia – również w przypadku prac tymczasowych – jak i podatków, kwestii spornych rozwiązywanych na drodze sądowej czy współpracy w ramach systemu IMI słuchacze zdobędą kompleksową i aktualną wiedzę.

Uczestnicy

Studia Podyplomowe Mobilności Pracowników w wymiarze 180 godzin skierowane są do firm delegujących pracowników w celu świadczenia usług w Unii Europejskiej, które oczekują fachowej wiedzy na temat delegowania, w tym aktualnych informacji o zmianach prawa unijnego oraz wskazówek praktycznych. To także doskonała oferta dla osób samozatrudnionych, które pomimo prowadzenia jednoosobowych działalności na terenie Unii Europejskiej, podpisując umowy podwykonawstwa muszą znać aspekty prawne transgranicznego świadczenia usług.

Praktyczny charakter studiów pozwala na szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa pracy, przepisami zabezpieczenia społecznego, prawa podatkowego, BHP i ochrony danych osobowych. Podczas zajęć słuchacze poznają znowelizowaną wersję Dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została, dzięki czemu będą świadomi aktualnie obowiązujących przedsiębiorców zasad świadczenia usług transgranicznych, ze względu na obowiązek implementacji tzw. dyrektywy rewizyjnej 2018/957.