fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Inauguracja Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG

 

Konwent Gospodarczy powołany na Politechnice Gdańskiej, jest platformą współpracy środowiska naukowego i gospodarczego. W jego skład wchodzi kilkudziesięciu przedstawicieli pomorskich firm i instytucji.

Inauguracyjne posiedzenie Konwentu odbyło się 11 września na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG. Podczas posiedzenia wręczone zostały nominacje członkowskie i został wybrany przewodniczący, którym został dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

 

Dziedziniec Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

 

Pierwszą część obrad  poprowadził nowy rektor PG prof. Krzysztof Wilde. Przypomniał, że Politechnika Gdańska to jedna z dziesięciu polskich uczelni ze statusem uczelni badawczej. Otrzymała go jesienią 2019 r., jako najwyżej sklasyfikowana uczelnia techniczna. Oznacza to nowe możliwości rozwoju dla naukowców PG, a także szeroką promocję ich projektów badawczych w Polsce i na świecie. Nasza uczelnia znalazła się w ścisłym gronie laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), W konkursie MNiSW zajęła 2. miejsce, ustępując miejsca jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu. Uzyskanie statusu najlepszej technicznej, polskiej uczelni badawczej to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie. To  również dodatkowe środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój nauki i nowych obszarów badawczych. W przypadku PG będzie to ok. 210 mln zł, które w przeciągu siedmiu lat (2020-2026 r.) uczelnia zagospodaruje głównie w ramach rozwoju nowo utworzonych Centrów Badawczych Są to: Centrum Bio Tech Med, Centrum Eko Tech, Centrum Materiałów Przyszłości, Centrum Technologii Cyfrowych

Nowe Centra Badawcze łączą umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, które przełożą się na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii pro-ekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie.

Wobec tego współpraca nauki z biznesem nabrała jeszcze większego znaczenia. Konwent wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Konwent PG działający w latach 2016-18 pod kierunkiem dr Zbigniewa Canowieckiego był znany z dużej aktywności. Dlatego też ponowny wybór Prezydenta Pracodawców Pomorza na funkcję przewodniczącego nowo utworzonego Konwentu Gospodarczego PG została przyjęta przez wszystkich z dużym aplauzem.  

Jego wybór został powitany rzęsistymi oklaskami. W swoim wystąpieniu programowym nawiązał do działalności Konwentu w latach 2016-18. Konwent podejmował wówczas inicjatywy promujące duże programy innowacyjne i prorozwojowe. Do takich na przykład można zaliczyć, warte kontynuowania, projekty dotyczące zagospodarowaniem Dolnej Wisły lub przyszłości gdańskich terenów postoczniowych, tzw. Młodego Miasta. W tamtym czasie w debatach na powyższe tematy brali udział przedstawiciele parlamentu, administracji państwowej i władz samorządowych.

Oprócz kontynuacji powyższych tematów przewodniczący zaproponował debatę dotyczącą kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (przy ew. współpracy z Uniwersytetem Gdańskim), usprawnienie przepływu informacji o wynikach badań naukowych do przedsiębiorstw. Ponadto sporządzenie mapy kompetencji naukowych jako ułatwienie dla partnerów gospodarczych oraz umożliwienie pracownikom pomorskich firm  współpracujących z naukowcami zdobywania stopnia doktora. Do wymienionych interesujących problemów należy zaliczyć dla przykładu zagadnienia dotyczące gospodarki morskiej w tym sektora stoczniowego oraz wspieranie działań na rzecz utworzeniu obszaru metropolitalnego w województwie pomorskim. Dlatego też na wniosek Przewodniczącego Konwentu Gospodarczego została jednomyślnie podjęta Uchwała zawierająca Apel do Sejmu RP o szybkie rozpatrzenie i przyjęcie projektu Ustawy zaproponowanej w powyższej sprawie przez Senat RP.

Podczas piątkowych obrad rektor PG Krzysztof Wilde poinformował też o działaniach  zmierzających do wspólnego działania trzech pomorskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Zostało już podpisane porozumienie w sprawie utworzenia takiego związku. Senat Politechniki Gdańskiej zaakceptował to porozumienie podczas wrześniowego posiedzenia. W piątek, 11 września, Wojciech Murdzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego, poinformował rektora Politechniki Gdańskiej, że wniosek o utworzenie w Gdańsku związku uczelni, został pozytywnie rozpatrzony przez ministerstwo i zostanie wpisany do rejestru. Tak więc, można powiedzieć, że 11 września 2020 roku, powstał Związek Uczelni Pomorskich im. Daniela Gabriela Fahrenheita. Związek ma przygotować podwaliny pod ewentualną bliższą współpracę w przyszłości – już ze zmianami strukturalnymi. Jednak uczelnie będą  miały cały czas charakter autonomiczny. Związek ten będzie otwarty dla pozostałych pomorskich szkół wyższych.

 

Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej / fot. Krzysztof Krzempek / PG.