fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Prośba o przesyłanie postulatów dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Pracodawcy Pomorza”, jako jedna z organizacji uczestniczących w pracach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zachęca członków naszej organizacji do przekazywania bezpośrednio do Rzecznika MŚP postulatów związanych z obecną sytuacją związaną ograniczeniami w działaniu firm w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez COVID-19.

Wiele branż oraz firm nie może działać lub działa w ograniczonym zakresie w związku z obostrzeniami nakładanymi przez Rząd. Jako „Pracodawcy Pomorza” podejmujemy szereg działań na różnych płaszczyznach, aby wskazywać organom decyzyjnym problemy związane z obecną sytuacją firm oraz interweniować w zakresie rozwiązań wspierających (np. tarcze antykryzysowe lub inne instrumenty wsparcia). W naszych wystąpieniach oraz działaniach własnych jak również w ramach struktur Konfederacji Lewiatan czy Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców postulujemy o przywracanie NORMALNOŚCI W GOSPODARCE wskazując m.in. oczekiwane formy wsparcia, czy też możliwości organizacyjne skutkujące zwiększeniem ochrony epidemiologicznej w zamkniętych branżach aby doprowadzić do odmrażania działalności wszystkich sektorów gospodarki. 

Dla wzmocnienia działań na wszystkich płaszczyznach oddziaływania zachęcamy, aby przedsiębiorcy zgłaszali swoje postulaty i problemy także bezpośrednio do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wielopłaszczyznowe naciski, poparte odpowiednio mocną argumentacją prawną lub organizacyjną powinny docelowo odnieść zamierzony skutek.

Zebrane od Państwa informacje posłużą Rzecznikowi MŚP do przekazania odpowiedzialnym instytucjom zakresu występujących nieprawidłowości oraz podjęciu działań zmierzających do eliminacji tych nieprawidłowości.

Biuro Rzecznika MŚP w Gdańsku

Tel. 58 350 21 70 lub 71/72

gdansk@rzecznikmsp.gov.pl