fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wystąpienie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców – ws dostępu do systemu eWUŚ dla prywatnych podmiotów medycznych

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

– SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW –


Gdańsk, 12 listopada 2020 roku


Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Pan Filip Nowak, p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Pani Monika Kasprzyk, Dyrektor  Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ

                                                                                               

Szanowni Państwo,

W związku z trudną sytuacja epidemiczną w kraju oraz jej wpływem na sytuację społeczno-gospodarczą, zwracamy się do Państwa o podjęcie działań mających na celu nadanie dostępu prywatnym podmiotom medycznym do systemu eWUŚ na czas trwania pandemii.

Rekomendujemy takie działanie jako niezbędne w czasie trwającego kryzysu i występujących problemów w ochronie zdrowia. Prywatne podmioty lecznicze informują nas o sytuacjach, w których pacjenci przebywający na kwarantannie lub w izolacji zgłaszają się do tych placówek zatajając fakt kwarantanny lub choroby, zanim odbędą konsultacje czy badanie. Taka sytuacja naraża obsługę i personel medyczny na kontakt z COVID z uwagi na brak pełnych informacji o pacjentach i poprzez to brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Następuje również złamanie warunków związanych z kwarantanną. Skutkiem opisanej sytuacji mogą być:

  • rozprzestrzenianie epidemii,
  • narażenie na zakażenie i tak szczupłego już personelu medycznego,
  • eliminacja placówki medycznej z tak niezbędnego obszaru wsparcia dla ochrony zdrowia.

Opisana sytuacja może skutkować pogorszeniem opieki zdrowotnej dla bardzo wielu pacjentów, jak również ma wymiar gospodarczy dla podmiotu, którego funkcjonowanie uzależnione jest od świadczenia usług.  Działalność prywatnych  placówek medycznych to obok tak ważnych dla nas wszystkich usług, także odpowiedzialność firmy za utrzymanie miejsc pracy, za płynność oraz za bezpieczeństwo. 

Uzyskanie dostępu do systemu eWUŚ daje możliwość zweryfikowania sytuacji epidemicznej pacjenta na etapie jego rejestracji i pozwoli niemal całkowicie wyeliminować narażenie personelu medycznego i innych pacjentów na zakażenie się oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Jest to niezmiernie ważne z uwagi na wcześniej opisane zagrożenia. Ma też ogromne znaczenie dla obecnej sytuacji zdrowotnej obywateli. W wielu prywatnych podmiotach leczniczych od początku trwania epidemii tj. od marca 2020 r. pacjenci przyjmowani są w czasie rzeczywistym czyli w osobistym kontakcie z lekarzem, co w wielu przypadkach pozwoliło zdiagnozować poważne choroby.

Apelujemy do Państwa o realizację naszego postulatu wobec tych wszystkich podmiotów, które będą zwracały się do placówek NFZ o nadanie takiego dostępu.
Wierzymy, że nasze argumenty pozwolą podjąć w tym obszarze zdecydowane, szybkie i pozytywne działania. 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

– Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

– Loża Gdańska Business Centre Club,

– Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

– Pracodawcy Pomorza,

– Gdański Klub Biznesu,

– Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

– Kaszubski Związek Pracodawców,

– Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

– Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

– Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

– Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

– Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,

– Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

– Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Do wiadomości:

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego