fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Konsultacje: ustawa o promowaniu wytw. energii elektr. w morskich farmach wiatrowych

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do wglądu i konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Z najnowszych informacji przestawionych przez Ireneusza Zyska, wiceministra i pełnomocnika rządu ds. OZE wynika, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na celu wprowadzenie w życie omawianej ustawy najpóźniej w styczniu 2021 roku. Konieczność zmieszczenia się w omawianym oknie czasowym potwierdzają specjaliści z sektora off-shore. 

Projekt ustawy przewiduje składanie wniosków o wsparcie udzielane w formie kontraktu różnicowego i przyznawane w drodze decyzji Urzędu Regulacji Energetyki do końca marca. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika z przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE.

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat. W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych.

Wszelkie uwagi związane z zawartością ustawy prosimy przekazywać do dnia 20 listopada br. na adres Prezesa Zarządu PP Tomasza Limona: t.limon@pracodawcypomorza.pl


Pobierz: Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych