fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wizja władz Gdańska – nowy pas nadmorski

 

Dalekosiężną wizją ś.p. Prezydenta Adamowicza byłą rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta. Wizjonerski pomysł obecnych władz dotyczy atrakcyjnego turystycznie, weekendowo i spacerowo przyplażowego terenu od Brzeźna do Jelitkowa. Całe dziesięciolecia trwały tam dzikie plaże, laski  i i łąki. Teraz: Gdańsk otwiera się na morze – takie  hasło, rzuciła podczas konferencji prasowej 19 listopada prezydent Aleksandra Dulkiewicz:

 

Wspólnie z moimi współpracownikami postanowiliśmy w inny sposób spojrzeć na pas nadmorski – stwierdziła. To nie jest plan na kilka lat, ale na kilkadziesięcioleci. Realizacja tego pomysłu ma być prowadzona różnymi metodami wyjaśniła – od partnerstwa publiczno-prywatnego, po dzierżawy długoletnie z opcją inwestycji, kiedy na partnera przenosimy obowiązek realizacji inwestycji, określonej bardzo wyraźnie co do wyglądu i funkcji. Wreszcie po poszukiwanie także takich rozwiązań jak sprzedaż terenów.

 

Wiceprezydent Piotr Grzelak demonstruje nowy pomysł na Jelitkowo

Brzeźno i dom zdrojowy 

Przed II wojną światową Brzeźno było kurortem i ten wizerunek należy mu przywrócić – postanowiły gdańskie władze. Początkiem jest, bliska już ukończenia, rewaloryzacja Domu Zdrojowego;

Umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Domu Zdrojowego podpisaliśmy w czerwcu 2019 roku. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Modernizacja Domu Zdrojowego oraz zagospodarowanie otaczającego go ogrodu – to koszt około 25 mln zł, które pochodzą z budżetu miasta – mówi wiceprezydent Alan

Jest pomysł, aby obok tego obiektu postawić pomnik Ignacego Paderewskiego, który  w grudniu 1918 roku przypłynął na statku do Nowego Portu i potem udał się pociągiem do Poznania, gdzie jego przybycie stało się iskrą do wybuchu powstania wielkopolskiego.

 

  • Brzeźno jest kurortem i tak, chcemy je traktować, dlatego w procedowanym planie zagospodarowania planujemy jego centrum, czyli plac publiczny, otoczony pierzeją gastronomiczno-usługową. Chodzi o teren obecnej pętli tramwajowej i jego okolice. Musimy w tym celu uporządkować strukturę własnościową. Część obecnie funkcjonujących w Brzeźnie blaszanych budynków gastronomicznych znajduje się na działkach gminnych, część na działkach prywatnych – informuje wiceprezydent Piotr Grzelak.

Między Brzeźnem a Jelitkowem, czyli: molo, promenada, park Reagana

  • Promenada prowadząca do mola, wybudowana wiele lat temu, wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Wspólnie z zespołem GZDiZ w przyszłym roku będziemy uruchamiać pracę nad koncepcją – być może w drodze konkursu – gruntownej modernizacji i remontu promenady. Remontu wymaga również molo. Co roku przeznaczamy ok. 75 tys. zł. na prace naprawcze, jednak molo wymaga również remontu generalnego. Powinniśmy przebudować prawą nasadę i rozbudować samą końcówkę mola. Tu prowadzimy prace przygotowawcze – przedstawił plany wiceprezydent Aleksandrowicz.
  • Jeżeli chodzi o twardą infrastrukturę drogową – informował wiceprezydent Piotr Grzelak – to będziemy uruchamiać modernizację i przebudowę ulicy Czarny Dwór i oczywiście kontynuować modernizację i remonty alei Hallera. Z Gdańskimi Wodami pracujemy nad koncepcją i realizacją parku retencyjnego w tym obszarze, wraz z oczyszczalnią wód opadowych. W rejonie ul. Czarny Dwór, miasto uzyskało zgodę na realizację inwestycji drogowej dla inwestora prywatnego. Decyzja ta dotyczy budowy pasa do skrętu w prawo z al. Hallera w ul. Czarny Dwór. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla kontynuacji Drogi Zielonej. W tym zakresie znalazła się rozbudowa ulicy Czarny Dwór, np. zamiana skrzyżowania z L. Kaczyńskiego i Czarnego Dworu na rondo, oraz realizacja tzw. czwartego pasa asfaltu od Hallera do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II wraz z odcinkiem kilkudziesięciu metrów za tym skrzyżowaniem.

Poprawić jakość istniejących obecnie lokali gastronomicznych i usług wzdłuż promenady, ma pomóc dialog z przedsiębiorcami, którzy najpewniej na ok. 10-15 lat wydzierżawiać mają grunty, stawiając na nich całoroczne, ale lekkie, drewniane pawilony. Gdańskie Nieruchomości przygotowują już procedurę wydzierżawienia terenu,  by mogły powstać bary i restauracje. W koncepcji przygotowane są także wytyczne architektoniczne, po to, by powstałe obiekty wpisywały się w parkowe otoczenie.

Zagęścić Jelitkowo, zachować wioskę rybacką

W Jelitkowie urzędnicy, jak podkreślali, po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, radnymi i mieszkańcami, planują „dogęszczenie” „architekturą ekstensywną”, która pomóc ma pozyskać pieniądze na odnowienie lokalnej zabytkowej architektury Projekt dotyczący Wioski Rybackiej obejmuje modernizację praktycznie całego zasobu nieruchomości gminnych, w tym najcenniejszych chat rybackich przy ul. Bałtyckiej. Będzie to finansowane z wpływów ze sprzedaży wolnych terenów. Szacunkowy koszt 16 mln zł.

Wioska rybacka w Jelitkowie, ulica Bałtycka to serce Jelitkowa, dlatego chcemy, by te cenne miejsce pozostało w rękach publicznych, w którym będzie eksponowana sztuka, rękodzieło, a także będzie gastronomia. Chcemy, by było to stare-nowe centrum Jelitkowa. Procedowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który niedługo będzie wysyłany do uzgodnień, a który zakłada zachowanie charakteru wioski rybackiej i utrzymania tych terenów w rękach publicznych. Będzie zakładał również sfinansowanie infrastruktury poprzez uzupełnienie jej zabudową ekstensywną, kameralną. Sfinansujemy więc remont chat, które wymagają ogromnych nakładów, ale są na tyle cenne, że warto by pozostały publiczną własnością – tak na temat inwestycji mówił prezydent Grzelak.

W konferencji uczestniczyli radni Miasta Gdańska Beata Dunajewska i Cezary Śpiewak-Dowbór, którzy prezentowali własne plany inwestycyjne, i poglady, opowiadali o rewitalizacji terenów rekreacyjnych, odtwarzaniu ważnych dla dzielnic miejsc i obiektów w pasie nadmorskim.


Tekst: Anna Kłos

 

Czytaj więcej o temacie na stronie Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku