fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ruszyły prace Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza

 

20 listopada odbyło się inauguracyjne (online) posiedzenie Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza.

Forum powołane zostało pod koniec 2019 roku, jednak przez ostatnie miesiące, skupiało się wyłącznie na prezentowaniu stanowisk kierowanych do organów administracji publicznej i rządowej, odpowiedzialnych za kreowanie rzeczywistości regulacyjnej w obszarze szeroko rozumianej energetyki w Polsce.

 

W skład zespołu eksperckiego Forum wchodzą:

Prof. dr hab. inż. Hupka Jan – Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Prof. dr hab. inż. Kamrat Waldemar – Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, specjalista w zakresie energetyki kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/gazownictwo)

Czuczman Jerzy – Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich

Kielak Adam – Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. Energii i Klimatu

Kruchelska Ewa – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej „CRIST” S.A.

Limon Tomasz – Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”

Lipińska Karolina– Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Ludwicki Marcin – Partner, Grupa P211 – ekspert w zakresie rynku energii

Mawduk Paweł – Business Development Manager (inspektorat offshore) Polskiego Rejestru Statków S.A.

Pelc Tomasz – Grupa NEXUS, Klaster Technologii Wodorowych – Ekspert w zakresie wykorzystania wodoru oraz offshore

Szymczak Tomasz – Prezes Zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Trzciński Marcin – radca prawny, MGS LAW, ekspert w zakresie regulacji offshore

Wróbel Paweł – Pełnomocnik Zarządu ds. Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zabrocki Tomasz – President and CEO – GlobalECO

Żmudzińska Mariola – Wiceprezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

 

przy czym koordynację pracy Forum Zarząd Pracodawców Pomorza powierzył Michałowi Sznycerowi – Wiceprezesowi tej organizacji ds. Energetyki oraz Partnerowi w Kancelarii MGS LAW odpowiedzialnego za sektor energetyczny.

 

Celem Forum jest popularyzacja i wsparcie czystych i niskoemisyjnych technologii energetycznych, w tym:

 1. odnawialnych Źródeł Energii (OZE) poprzez wsparcie rozwiązań praktycznych, infrastrukturalnych (przede wszystkim sieciowych) oraz prawnych (deregulacja, standaryzacja kontraktów na rynku), wdrożenie rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom budowę i eksploatację instalacji OZE a także zakup energii elektrycznej P2P (PPA/cPPA),
 2. offshore i związanego z nim planu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, jako szansy dla rozwoju regionu,
 3. niskoemisyjnych technologii grzewczych poprzez rozwój i wsparcie branży ciepłowniczej.
 4. efektywności energetycznej,
 5. nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej w tym z wykorzystaniem paliwa wodorowego.

 

Forum skupiać się będzie na organizacji debat, konferencji i sympozjów na temat popularyzacji i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o Odnawialne Źródła Energii implementowanej w ramach rozwiązań prosumenckich, mikrowytwórczych oraz małych instalacji OZE, z uwzględnieniem autoprodukcji.

Forum promować będzie zagadnienia związane z promocją ekologii i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim:

 1. zaangażowanie samorządów woj. pomorskiego do wdrażania rozwiązań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych,
 2. promocja rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz smogu poprzez działania zmierzające do tworzenia stref tzw. niskiej emisji,
 3. stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym, nakierowanych na ochronę klimatu i adaptację do jego zmian,
 4. mobilizacja i edukacja mieszkańców w zakresie zmian w stylu życia i funkcjonowania w przestrzeni lokalnej,
 5. rozwój lokalnej gospodarki w oparciu o technologie niskoemisyjne i bezemisyjne,
 6. rozwój elektromobilności i transportu publicznego opartego na paliwach alternatywnych, w tym poszukiwanie rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych we wspieraniu jego rozwoju,
 7. wykorzystywanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w ramach minimalizacji negatywnych skutków zmian klimatycznych.

 

Prezentacja do pobrania – kliknij ikonę