fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Energa Operator dla południa Gdańska

 

fot. mat. pras. Energa

W trosce o niezawodność dostarczania w przyszłości energii elektrycznej dla południowego Gdańska z przyległościami, planowane jest rozpoczęcie budowy linii wysokiego napięcia relacji Błonia-Maćkowy. To ważna inwestycja dla blisko 40 tys. mieszkańców tych terenów.

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, aby umożliwić  sprawne wykonanie inwestycji, złożyła wniosek o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który jest pierwszym krokiem do spełnienia wymogu niezawodnego zasilania stacji Maćkowy, a co za tym idzie – zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego rozwijającego się obszaru Gdańska.

 Plany Energi spotkały się z aplauzem władz Gdańska:

– Budowa linii wysokiego napięcia relacji Błonia-Maćkowy to niezwykle strategiczna inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Gdańska i Pomorza – stwierdza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Wiceprezydent  zapewnia też, że już obecnie Biuro Rozwoju Gdańska opracowuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniając powstanie drugiej linii wysokiego napięcia dla Głównego Punktu Zasilania Maćkowy.


Anna Kłos (w oparciu o informacje spółki)