fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Jest ustawa o wsparciu offshore

 

Fabryka/Port Esbjerg firmy MHI Vestas. Morskie farmy wiatrowe Fot.: BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Senat 13 stycznia jednogłośnie poparł ustawę o wsparciu dla morskich farm wiatrowych. Trafi ona teraz do prezydenta. To historyczny moment i ustawa kluczowa dla całej gospodarki. Na budowie farm powinno skorzystać przede wszystkim nasze województwo.

Regulacje zawarte w tzw. ustawie offshore stanowią podwalinę rozwoju dla farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku i będą wspierać przez kolejne dekady proces transformacji gospodarki Polski w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki stworzeniu ram regulacyjnych dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Polska włączy się w budowę Europejskiego Zielonego Ładu. Wiąże się to z możliwością pozyskania funduszy na transformację w ramach uruchomionych przez UE instrumentów.

 

 

 

Zasady wsparcia dla inwestorów

Nowe regulacje przewidują, że w pierwszej fazie działania systemu wsparcia dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Regulacja ta wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika m. in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, przewidującej, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Przewidziane w regulacji wnioski muszą trafić do prezesa URE przed 31 marca 2021 r.  Jasne jest, że największe szanse na otrzymanie wsparcia mają najbardziej zaawansowane projekty.

Wysokość wsparcia w I etapie

 Potrzebne jest ono, gdy występuje tzw. ujemne saldo, czyli różnica między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora. Będzie pokrywał ją rząd. Mechanizm ten działa, gdy ceny na rynku są niższe niż koszty produkcji. W pierwszej fazie systemu wsparcia, określone ono  zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii,  w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

W następnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji

Ustawa precyzuje, że pierwsza aukcja odbędzie się w 2025, a druga – jak się zakłada – w 2027. Obie w sumie mają prowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy. Ze względu na wysokość (cenę) inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat. Odpowiada to przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej.


Anna Kłos (na podst. inf. z Senatu)