fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pracodawcy Pomorza wspierają akcję #wolnemedia „Media bez wyboru”

 

Pracodawcy Pomorza reprezentujący blisko 1000 przedsiębiorców zatrudniających ponad 120 000 pracowników wspierają akcję #wolnemedia – Media bez wyboru. Wyrażamy protest w zakresie planów wprowadzenia przez Rząd Polski dodatkowego opodatkowania reklam w mediach prywatnych.

W naszym przekonaniu nowy podatek wpłynie negatywnie na rozwój i niezależność polskich mediów prywatnych w Polsce. Wolność słowa i niezależność ekonomiczna mediów jest wartością gwarantującą realizację standardów demokratycznych w naszym kraju. Wykorzystując mechanizm podatkowy może zachodzić podejrzenie, że rządzący próbują wpłynąć na zmniejszenie budżetu tych podmiotów, a tym samym ograniczyć ich konkurencyjność w stosunku do mediów publicznych oraz zmniejszyć ich możliwości bieżącego działania i inwestowania.  Warto przy tym przypomnieć, że w odróżnieniu od mediów publicznych, media prywatne budują swój budżet wyłącznie o wpływy z reklam.

Ponadto każdy nowy podatek w ostatecznym rozrachunku zostaje przeniesiony na konsumenta czyli społeczeństwo i wprowadzanie  opodatkowania kolejnych dziedzin życia oraz nowych produktów prowadzi do wzrostu inflacji. Niezbyt wiarygodnie wybrzmiała również argumentacja,  jakoby nowy podatek miał służyć finansowaniu walki z pandemią COVID-19. W projekcie wprowadzającym podatek nie widzimy bowiem żadnego  ograniczenia czasowego funkcjonowania tego obciążenia. Ponadto, od wielu miesięcy opinia publiczna oraz środowisko przedsiębiorców jest uspakajane informacjami o doskonałej kondycji finansów publicznych Państwa.

Oczekujemy więc od Rządu RP podjęcia publicznej debaty eksperckiej w zakresie diagnozy obecnego stanu finansów publicznych Państwa oraz koniecznych działań jakie powinny być podjęte w zakresie ich stabilizacji. Polskie społeczeństwo wielokrotnie wykazywało się solidarnością w trudnych czasach i z pewnością wykaże się wielkim zrozumieniem sytuacji w jakim znalazł się nasz kraj  w związku z kryzysem spowodowanym COVID-19.

Jako przedsiębiorcy, wyrażamy jednak zdecydowany sprzeciw na wykorzystywanie mechanizmu podatkowego do ograniczania funkcjonowania mediów prywatnych niezależnie od głoszonych w tych mediach poglądów.