fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody Primum Cooperatio

„Pracodawcy Pomorza” realizując zadania statutowe w zakresie współpracy środowiska gospodarczego i naukowego Pracodawcy Pomorza ustanowili Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku nagrodę

P R I M U M    C O O P E R A T I O

czyli „Nade wszystko współpraca” dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Uchwałą Rady „Pracodawców Pomorza” z dn. 29.11.2017 nagrodzie tej nadano imię Profesora Bolesława Mazurkiewicza
– pierwszego, wyróżnionego tą nagrodą laureata.

Nagrodą tą co roku wyróżniamy osobę reprezentującą pomorskie środowisko naukowe w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych połączonych z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Promujemy naukowców, którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizacji nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Do niniejszej propozycji załączamy Regulamin Nagrody, wyrażając jednocześnie przekonanie, że spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zwracamy się tym samym z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 31 maja 2021r. na adres „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego załączamy do niniejszego pisma.


Regulamin Primum Cooperatio


PC-Formularz zgłoszeniowy


Wyboru naukowca do tegorocznej nagrody Primum Cooperatio dokona Kapituła składająca się z czterech przedstawicieli gospodarki i czterech przedstawicieli nauki pod przewodnictwem  prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie Nagrody i statuetki Primum Cooperatio odbędzie się w trakcie GALI JUBILEUSZOWEJ 30-LECIA PRACODAWCÓW POMORZA w dniu 8 września 2021 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych, instytucji nadzorczych i kontrolnych oraz nauki, kultury i mediów.  

Podczas Gali odbędzie się wyjątkowy Koncert dedykowany medykom za ich trud i poświęcenie w walce z pandemią Covid-19  z udziałem światowej sławy śpiewaczki operowej Aleksandry Kurzak oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Licząc na przedstawienie przez Państwa wybitnego naukowca zaangażowanego we współpracę z gospodarką z wyrazami głębokiego szacunku

Tomasz Limon

Prezes Zarządu
„Pracodawców Pomorza”

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent
„Pracodawców Pomorza”