fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Strategicznie zaplanowani: podsumowanie projektu rozwojowego dla firm z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

 

Planowanie strategiczne w dobie trwającej pandemii koronawirusa, szczególnie to, dotyczące utrzymania stabilności finansowej i rozwoju firmy oraz pracowników, piętrzy wyzwania nad niejednym przedsiębiorcą. Dalekowzroczne planowanie zostaje szybko zastąpione szeregiem działań doraźnych, pogłębiających zachowawcze przyzwyczajenia, uniemożliwiając podejmowanie szeregu decyzji długoterminowych. Słabnie konkurencyjność przedsiębiorstwa posiadającego wszelkie niezbędne cechy mogące pozycjonować go wysoko w danym sektorze. 

Mnogość ofert z zakresu doradztwa biznesowego dostępnych na rynku powoduje, że decyzja o wyborze właściwej ścieżki wymaga zdecydowanie mocnych argumentów, a wśród nich – wizji, odpowiedniego doświadczenia i grona sprawdzonych konsultantów świadczących usługi z tematyki przyporządkowanej danemu klientowi. Jeśli podmiot doradczy spełnia te wymagania, a dodatkowo współpracuje na płaszczyźnie międzysektorowej i realizuje wsparcie z poziomu mechanizmów unijnych, to nie powinniśmy dłużej zwlekać z wyborem.  

 

91 przedsiębiorstw reprezentujących obszar tzw. Inteligentnych Specjalizacji, uczestniczyło w projekcie „Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt koordynowali i realizowali „Pracodawcy Pomorza” i firma doradcza Trigonum Sp. z o.o.

 

 

Jaki był główny cel projektu?

Chodziło o pomoc w zdefiniowaniu strategii działania na najbliższe lata.

 

Jakim sposobem cel ten miał zostać osiągnięty?

Poprzez kompleksową analizę sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi, z udziałem unikalnej, przypisanej do danego beneficjenta/beneficjentki zaufanej kadry doradczej. Konsultanci ci, obecni na każdym kroku projektu, pomagali wdrożyć indywidualne programy rozwojowe, w których zdiagnozowane zostały potrzeby i bariery rozwojowe przedsiębiorstw. Wnet okazało się, że zewnętrzna obserwacja i ocena były na wagę złota. To pokazało, jak ważne jest gruntownie przemyślane, systemowe uporządkowane planowanie. Sprawdzona formuła przełożenia celów na działania przyniosła pożądane efekty.

 

W jaki sposób podsumowany został projekt?

Trzy krótkie filmy, dostępne poniżej, powstały w celu upowszechniania zdiagnozowanej wiedzy o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora Inteligentnych Specjalizacji. To także studium przypadków beneficjentów o różnych profilach i potrzebach borykających się z dzisiejszymi, niepewnymi czasami funkcjonowania na rynku.

 

 

W pracy z firmami wykrystalizowały się trzy główne tematy i potrzeby kompetencyjne:

  1. Sprzedaż i negocjacje
  2. Umiejętności menedżerskie i przywódcze
  3. Wykorzystywanie nowych technologii w komunikacji, w tym marketingu i mediów społecznościowych

 

W nagraniach prowadzonych przez Tomasza Podsiadłego uczestniczyli:

  • Zastępca Dyrektora Zarządzającego „Pracodawców Pomorza” Michał Maksymiuk,
  • Dyrektorka Działu Doradztwa Trigonum Sp. z o.o. Anna Józefczyk
  • Doradca Mirosław Perzanowski

oraz firmy biorące udział w projekcie: HMS Assistance S.A., PSK AS Arkadiusz Skiba, Rojam Safety Center Sp. z o.o., Fundacja Code:Me, Biuro Rachunkowe Janina Sp. z o.o. S.K.A. oraz firma Natural.

 

Od lewej: Doradca Mirosław Perzanowski, Dyrektorka Działu Doradztwa Trigonum Sp. z o.o. Anna Józefczyk, Zastępca Dyrektora Zarządzającego „Pracodawców Pomorza” Michał Maksymiuk i prowadzący rozmowy Tomasz Podsiadły