fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Terminal dla offshore będzie w Porcie Gdynia

Jak dowiadujemy się z wykazu prac legislacyjnych rządu, terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku przewidziany jest w Gdyni. Uchwała w tej sprawie ma zostać podjęta do końca marca bieżącego roku, zatem w najbliższych dniach. Koszt jego budowy to około 437 mln euro. 

Projekt uchwały przygotowało ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ). Personalnie firmuje go wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Czytamy w niej:

  • Rada Ministrów uznaje morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z uwagi na harmonogram realizacji pierwszych projektów morskich farm wiatrowych i zbliżający się czas wyboru przez inwestorów portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, niezbędne jest podjęcie decyzji związanych z budową polskiego terminalu instalacyjnego. Działanie to pozwoli na dostosowanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu instalacyjnego, a także na wyłonienie operatora logistycznego w zakresie organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w 2024 roku, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów morskich farm wiatrowych.
    W związku z powyższym Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r.
    Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski, moc farm wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku w 2040 r. ma wynosić 8-11 GW. Zgodnie z harmonogramami najbardziej zaawansowanych projektów offshore, energia z pierwszych morskich wiatraków miałaby popłynąć w 2026 r.


Anna Kłos