fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Decyzje prezesa URE dla offshore

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin wydał 7. kwietnia br. trzy pierwsze decyzje o przyznaniu prawa do dofinansowania dla trzech projektów farm wiatrowych na Bałtyku. To wsparcie dla morskich farm przyznawane w ramach tzw. I fazy wsparcia, czyli w drodze decyzji administracyjnej.

Jak poinformował w środę URE, wydane decyzje dotyczą dwóch projektów PGE i duńskiego Ørsteda – Baltica 2 o mocy 1498 MW, oraz Baltica 3 o mocy 1045 MW. Trzecia dotyczy należącego do niemieckiego koncernu RWE projektu BTI (Baltic Trade and Invest) o mocy 350 MW.

Przypominamy, że minister klimatu podpisał niedawno rozporządzenie ws. ceny maksymalnego dofinansowania dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych Nie może ona przekroczyć 319,6 zł za MWh.  Decyzję  URE dotyczącą wyboru ww. trzech projektów musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej.

 

Termin pierwszych dostaw prądu z offshore

W zależności od doprowadzenia do zamknięcia transakcji joint venture oraz od podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych Ørsted i PGE, pierwsza część projektu Baltica (do 1 GW realizowana przez spółkę Baltica 3) rozpocznie wytwarzanie energii około 2026 roku, natomiast druga część – Baltica 2 (do 1,5 GW) może zostać uruchomiona przed 2030 rokiem.  

Na decyzję URE czekają jeszcze dwa projekty. W ustawowym terminie do 31 marca br. wnioski o wsparcie dla ośmiu projektów wiatrowych złożyło  pięć podmiotów. Prezes  Rafał Gawin zapewnia, że dobra współpraca z przedsiębiorcami przyczyniła się do szybkiego rozpatrzenia wniosków i wydania trzech decyzji w tak krótkim terminie. Pozostałe dwie decyzje muszą zostać wydane do 30. czerwca br.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Dla drugiej fazy projektów  (po końcu czerwca br.) przewidziano już system aukcyjny. Pierwsza akcja zaplanowana jest na rok 2025.

Wielkie plany dla offshore

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku wskazuje na morską energetykę wiatrową jako kluczową technologię, która ma uczynić polską gospodarkę niskoemisyjną. Z zerowej obecnie mocy w morskiej energetyce wiatrowej, Polska zobowiązuje się do zainstalowania 5,9 GW do 2030 roku, 11 GW do 2040 roku, a analizy wskazują na potencjał do 28 GW do 2050 roku. Dzięki temu Polska powinna stać się największym rynkiem dla morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego i znacząco przyczynić do osiągnięcia celu Komisji Europejskiej, jakim jest zainstalowanie 300 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej na wodach europejskich do 2050 r., co pozwoli zrealizować unijny cel neutralności klimatycznej.

Interes lokalnej gospodarki

Analitycy z branży  szacują, że realizacja celów dotyczących mocy w morskiej energetyce wiatrowej, zawartych w polskiej ustawie offshore, uwolni 29 mld euro inwestycji. To szansa także dla polskich przedsiębiorstw. Polskie firmy już są aktywne w branży morskiej energetyki wiatrowej jako dostawcy kabli, fundamentów, dźwigów i statków do instalacji i serwisu morskich turbin wiatrowych, a polskie porty w regionie Morza Bałtyckiego mają potencjał, aby stać się terminalami do instalacji, serwisu i konserwacji morskich farm wiatrowych Prezes URE będzie publikował (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.


Anna Kłos (w oparciu o inf. URE)