fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ogólnopolski finał zmagań przyszłych budowlanców

 

Pod patronatem PRACODAWCÓW POMORZA, w sobotę, 17 kwietnia, w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku, zakończył się Finał Centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W wydarzeniu wzięło udział 82 uczniów z 38 polskich szkół budowlanych.

W inauguracji wydarzenia uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, w tym wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, a także prezydent PRACODAWCÓW POMORZA Zbigniew Canowiecki, który powiedział:

Szkolnictwo zawodowe zawsze było w centrum zainteresowania Pracodawców Pomorza, największej organizacji zrzeszającej ponad 1000 przedsiębiorstw, w tym wszystkie liczące się firmy budowlane. Od przeszło dekady bierzemy aktywny udział w procesie reformy szkolnictwa zawodowego. Sukcesywnie dążymy do takich rozwiązań, aby proces edukacyjny opierał się na coraz bliższej współpracy szkół z przedsiębiorcami. Zależy nam, aby proces kształcenia na poziomie szkół branżowych i technicznych był systematycznie, we współpracy z przedsiębiorcami, dostosowywany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pracodawcy Pomorza są ważnym ogniwem opiniującym wprowadzanie nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w tym m.in. branży budowlanej. To Pracodawcy Pomorza zabiegali o  wprowadzenie do ustawy Prawo Budowlane zapisów umożliwiających zdobycie w określonym zakresie uprawnień budowlanych przez absolwentów techników branży budowlanej.

 

RELACJA WIDEO 

 

Zdajemy sobie sprawę, że obecne podstawy programowe szk. branżowego dają uczniowi, podstawową wiedzę i umiejętności, ale innowacyjne kształcenie musi polegać na uelastycznieniu tego procesu poprzez bieżące wprowadzanie proponowanej przez pracodawców tematyki spójnej z rynkiem pracy i z trendami w gospodarce.

Wzorowo realizujące tę ideę oraz współpracę z przedsiębiorcami są Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku. Dlatego też nie dziwi nas fakt, że Szkoła ta jest gospodarzem ogólnopolskiego finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wszystkim uczestnikom, którzy dotarli do tego etapu serdecznie gratuluję. Już ten fakt jest powodem do dumy i satysfakcji. A laureaci, którzy otrzymają indeksy do najlepszych polskich uczelni, z pewnością stanowić będą w przyszłości awangardę polskiego budownictwa. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia.

A oto najlepsi zawodnicy Olimpiady

Podczas wydarzenia przyznano nagrody indywidualne najlepszym uczestnikom Finału Centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wśród nich wyróżniona została najlepsza trójka uczniów:

  • I miejsce Adrian Ciura z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Warszawie (72 pkt)
  • II miejsce Marek Pęchorzewski z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (68,5 pkt)
  • III miejsce Maciej Koniec z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (67,5 pkt)
  • do etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zakwalifikowali się uczniowie: gdańskiej „budowlanki”, czyli gospodarza finału: Sebastian Wojtasiewicz, który zajął II miejsce w eliminacjach okręgowych oraz Aleksandra Kryszczuk i Magdalena Bielska.

Najlepsze szkoły

Wyróżnione zostały także najlepsze szkoły, których uczniowie brali udział w Finale Centralnym XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

  • I miejsce Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej,
  • II miejsce Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Warszawie,
  • III miejsce Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze.

Olimpiada była adresowana do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką związaną z budownictwem, w szczególności techników i branżowych szkół II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W pierwszej kolejności uczestnicy przystąpili do etapu szkolnego. Następnie najlepsi uczniowie mieli możliwość udziału w zawodach okręgowych. III i ostatnim stopniem olimpiady, był finał centralny, który w tym roku zorganizowany został w Gdańsku.

Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów centralnych, jeżeli zdobyli w zawodach okręgowych lub zdobędą w zawodach centralnych co najmniej 40 pkt., uzyskują tytuły Finalisty Olimpiady. To daje im prawo do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na studia w uczelniach technicznych oraz prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego we własnych szkołach.


Anna Kłos