fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rusza przetarg na remont Twierdzy Wisłoujście

Do 13 maja 2021 przyjmowanie będą oferty od wykonawców związane z pierwszym etapem prac remontowo-konserwatorskich Twierdzy Wisłoujście. Przetarg dotyczy prac rewitalizacyjnych północnego muru oporowego.

Zabytkowa Twierdza Wisłoujście, jedyna polska fortyfikacja morska dawnej Rzeczypospolitej, jest jednym ze 109 polskich Pomników Historii.

Przetarg obejmuje prace ratunkowe północnego muru oporowego, czyli: wykonanie palisady z pali CFA, wykonanie kotwienia muru zewnętrznego z murem wewnętrznym, prace konserwatorskie, wykonanie niskociśnieniowej iniekcji cementowej oraz wykonanie drenażu odwadniającego. Oferty od wykonawców będą przyjmowane do czwartku, 13 maja br. i oceniane według kryteriów finansowych z uwzględnieniem udzielonego przez wykonawcę okresu gwarancji.

Zakres prac, przewidziany w przetargu, zostanie sfinansowany z uzyskanej w lipcu 2020 roku pożyczki rewitalizacyjnej w ramach projektu „Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną”. Całkowita wartość projektu to 14 573 454,50 zł brutto (11 848 336,99 zł netto). Środki przyznano z mechanizmu pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8: Konwersja, na Działanie 8.2, tj. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.


Anna Kłos (na podst. inf. Muzeum Gdańska)