fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Gdańsk znów obniża czynsze dla przedsiębiorców

 

W kwietniu br. osoby prowadzące w Gdańsku działalność gospodarczą w lokalach miejskich oraz dzierżawcy nieruchomości gminnych, będą mogli wnioskować o czasowe obniżenie czynszu. Na wsparcie liczyć mogą wszyscy przedsiębiorcy, których przychody zmalały w porównaniu do lat ubiegłych.

Miasto wspiera ich w ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców od początku pandemii. Podobnie jak w styczniu, lutym oraz marcu 2021 r., również w kwietniu mogą z pomocy. skorzystać wszyscy, których obroty z tytułu prowadzonej działalności w  marcu 2021 r. okazały się niższe w porównaniu do marca 2019 r. Wsparcie mogą uzyskać  w postaci:

  1. Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł – jeśli obroty spadły o ponad 60% 
  2. Obniżenia wysokości czynszu o 50% – jeśli obroty spadły o 30% – 60% 

Obniżka nie przysługuje, jeżeli różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%,

 

Jeśli najemca nie uzyskał przychodów w marcu 2019 r., do porównania przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy, w którym je uzyskiwał. 

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów,  kierować należy do Gdańskich Nieruchomości poprzez jeden z wybranych sposobów:

  • W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
  • W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres programwsparcia@nieruchomoscigda.pllub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk); 
  • Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk; 
  • W formie pisemnej, za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać droga telefoniczną:

  • Wsparcie dla Przedsiębiorców – kwiecień 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70 
  • Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12 

Na podst. inf. Urzędu Miasta Gdańska oprac. Anna Kłos