fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Oferta Gdyńskiego Urzędu Pracy – Szkolenia dla osób 45+

Szanowni Państwo!

W czasach, gdy pandemia koronawirusa zmienia oblicze rynku pracy, a wiele firm – różnych branż – dostosowuje swoje działania do nowej rzeczywistości – wzrosło zapotrzebowanie na dodatkowe kwalifikacje.

Gdyński Urząd Pracy przygotował specjalną ofertę – możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i dających nowe uprawnienia osobom powyżej 45 roku życia, pracującym lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Podejmując współpracę z gdyńskim Urzędem Pracy nie trzeba być osobą bezrobotną – wystarczy rejestracja jako poszukujący pracy (można pracować lub prowadzić działalność gosp.)

Wszystkich, którzy myślą o zmianach, szukają dobrych rozwiązań, ale nie wiedzą od czego zacząć – zapraszamy do nas! Oferowane przez nas szkolenia, umożliwią podjęcie nowych wyzwań, a zmiana branży czy stanowiska przestanie być problemem.

Nasi doradcy zawodowi służą pomocą w wyborze szkolenia i podjęciu decyzji o dalszej karierze.

Do skorzystania szczególnie zachęcamy osoby powyżej 45 roku życia, które są:

    • pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub prowadzącą działalność gospodarczą,
    • w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
    • osobą zatrudnioną u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

Kontakt:
e-mail: szkolenia@pupgdynia.pl
telefon: (58) 776 12 65, (58) 776 12 06, (58) 776 12 20
strona www:  https://gdynia.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe

Wnioski o szkolenia można składać:

  • osobiście – wrzucając do skrzynki podawczej,
  • pocztą tradycyjną,
  • drogą elektroniczną www.praca.gov.pl – elektroniczny wniosek o skierowanie na szkolenie: PSZ-WSI

przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP po elektronicznym podpisaniu wniosku i załączników przez odpowiednie osoby. Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pomocą podpisywarki na platformie gov.pl