fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Promujmy szczepienia w zakładach pracy! Zachęcajmy do włączenia się w akcję

SZCZEPIMY SIĘ! JAKO WIĘKSI PRACODAWCY ZAPROŚMY PARTNERÓW, PODWYKONAWCÓW, PRZYJACIÓŁ, CZŁONKÓW I ZAPRZYJAŹNIONE MNIEJSZE FIRMY…

https://www.gov.pl/…/szczepi…/szczepienia-zakladow-pracy

 

W szczepieniach przeciwko COVID-19 w zakładach pracy będą mogli wziąć także udział członkowie rodzin pracowników. Do programu będą mogły się także zgłaszać szkoły wyższe. Tak wynika z wytycznych dotyczących organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy, które opublikowano na rządowych stronach.

 

Zgodnie z wytycznymi, w programie szczepień będą mogli wziąć udział: pojedyczny pracodawca, grupa pracodawców (np. grupa kapitałowa), samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe. Ponadto w programie szczepień w zakładach pracy będą mogły wziąć udziały szkoły wyższe. Chodzi zarówno o pracowników, jak i studentów, którzy ukończyli 18. rok życia.

Szczepienia będą odbywały się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do udziału do oddziału Narodowego Funduszu jako punkt szczepień.

Szczepienia organizowane przez pracodawcę mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy lub poza nim (np. w placówce medycznej).

 

Z wytycznych wynika, że zakład pracy będzie mógł zgłosić następujące osoby:

– pracowników zakładów pracy,

– członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,

– osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),

– studentów, którzy ukończyli 18 lat (zgłasza szkoła wyższa),

– członków rodzin wyżej wymienionych osób.

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy będzie musiał wypełnić formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.