fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Oferta Pożyczki OZE (Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.)

 

 

Fotowoltaika – planowane zmiany modelu prosumenckiego od 01.01.2022 r.

Dzięki Pożyczce OZE sfinansujesz instalację PV jeszcze w 2021 r. i skorzystasz z obecnego systemu opustów. 

 

Zgodnie z projektem zmiany ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2 czerwca 2021 r. zmianie ulec mają zasady funkcjonowania modelu prosumenckiego oraz system opustów. Obecny model ma zostać zastąpiony nowym, w którym nadwyżka produkowanej energii będzie sprzedawana i odkupowana w okresie zapotrzebowania.  Wprowadzona i pobrana z sieci energia elektryczna będzie rozliczana oddzielnie, co zdaniem wielu specjalistów wpłynie na zmniejszenie opłacalności fotowoltaiki, gdyż cena zakupu energii będzie wyższa niż cena sprzedaży.

Jednocześnie wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w obecnym systemie opustów i to przez okres kolejnych 15 lat. Zachęcamy zatem do skorzystania z Pożyczki OZE na sfinansowanie instalacji PV jeszcze w tym roku, dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z obecnego modelu prosumenta.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę OZE na finansowanie instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych. O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale i inni inwestorzy, w tym rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne czy też instytucje. Maksymalna kwota Pożyczki OZE to 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Nie ma ograniczenia co do minimalnej kwoty pożyczki czy też wielkości instalacji. W przypadku instalacji do 50kW obowiązuje uproszczona procedura aplikowania.

Pożyczka OZE oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 0,75% i jest uzależnione od oceny kredytowej inwestora oraz proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

 

W przypadku spełnienia warunków preferencji i możliwości skorzystania przez inwestora z pomocy publicznej Pożyczka OZE udzielana jest z oprocentowaniem:

0,50% w skali roku w przypadku spełnienia jednego kryterium preferencji lub

0,25% w skali roku w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryterium  preferencji.

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki OZE.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami kontakt z doradcą oraz zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta – pliki do pobrania.

Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

www.pfp.gda.pl