fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zaproszenie dla członków Pracodawców Pomorza na Zgromadzenie Ogólne

Zaproszenie dla członków na 

Zgromadzenie Ogólne

Sprawozdawcze „Pracodawców Pomorza”

 

Termin Zgromadzenia: 25.06.2021r. godz 13:00

Miejsce Zgromadzenia: Dziedziniec Fahrenheita Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.

 

Porządek posiedzenia  Zgromadzenie Ogólnego Sprawozdawczego

 1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego „Pracodawców Pomorza”.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego
 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdaczego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021.
 10. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta oraz Rady za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021
 12. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Prezydenta z działalności Rady oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi za czerwiec 2020 – czerwiec 2021
 13. Sprawozdanie finansowe organizacji za 2020r. oraz przedstawienie założeń budżetowych na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021
 15. Podjęcie Uchwały dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 18. Zakończenie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczego.

Zapraszamy do osobistego udziału w Zgromadzeniu

Istnieje także możliwość obejrzenia transmisji online (bez prawa głosu – link opublikowany będzie na stronie www w przededniu imprezy)


Przypominamy ponadto, iż:

1. Każdy Członek Organizacji może brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej

2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch Członków Organizacji.

3. Czynny głos w Zgromadzeniu przysługuje jedynie pełnoprawnym Członkom Organizacji – w tym nie posiadających zaległości w składkach członkowskich.

4. Zgromadzenie odbywać się będzie z zgodnie z wymogami sanitarnymi – prosimy tym samym o przybycie w maseczkach. 

 

Do pobrania dokumenty – załączniki:

1. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego 25.06.2021

3. Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 25.06.2021

 1.  

W imieniu Zarządu 
Pracodawców Pomorza

Prezes Zarządu

Tomasz Limon