fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

PG z Uniwersytetem Morskim w Gdyni będą kształcić kadry dla offshore

 

W piątek 25 czerwca Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia: Morska Energetyka Wiatrowa.

Kilka konsorcjów bardzo poważnie zaangażowało się w budowę farm wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku. Od razu ujawniło się , że nasz kraj nie dysponuje potrzebną kadrą pracowników. Dwie trójmiejskie uczelnie chcą temu zaradzić.

 

Na zdjęciu prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego. Fot. mat. Uniwersytet Morski

Utworzenie nowego kierunku wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32 proc., tj. minimum dwukrotnie więcej, niż obecnie. Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. Co więcej, według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zero-emisyjności) do 2050 r., a unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r.

 

 

 

Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw tym zobowiązaniom i razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni otworzy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia o nazwie Morska Energetyka Wiatrowa – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

 

Zakres wiedzy i umiejętności absolwentów

Absolwent specjalności Morskiej Energetyki Wiatrowej uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych. Będzie również przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń i systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej i przybrzeżnej oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Szczegółowy program studiów zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa,. Nabór na nowy kierunek będzie prowadzony semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

W stronę morza

Oprócz uruchomienia nowego kierunku studiów II stopnia, w ofercie Politechniki Gdańskiej znajduje się już podyplomowy kierunek o tej samej nazwie. Obecnie trwa już III edycja studiów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem (pula miejsc kończy się z reguły kilka dni po ogłoszeniu naboru).

Ponadto, władze Politechniki Gdańskiej w połowie maja br. podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Wraz z końcem maja PG otworzyła też Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Centrum MEW oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską.

 

Na zdjęciu od lewej: prof. UMG Tomasz Tarasiuk, prof. UMG Bogumił Łączyński, prof. UMG Dariusz Barbucha, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor UMG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG, Mariusz Miler, kanclerz PG oraz prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki. / fot. mat UMG


Anna Kłos (na podst. inf. Politechniki Gdańskiej)