fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Polski Ład” komentarz pełnomocnika zarządu ds podatkowych Pracodawców Pomorza

Szanowni Państwo,

Nadchodzi tzw. „Polski Ład”.

Pojawiają się  w publicznym obiegu pierwsze projekty podatkowych aktów prawnych składających się na tzw. Polski Ład. Ustami Pełnomocnika Zarządu ds. Podatkowych Wojtka Kieszkowskiego będziemy informować Państwa o tych projektach w możliwie przystępnej formie tak, aby byli Państwo w stanie ocenić na ile nowe rozwiązania będą szansą lub obciążeniem dla Państwa biznesu.

Co mogą Państwo zrobić:

 • Zachęcamy Państwa do lektury oraz przedstawiania nam swoich uwag i propozycji;
 • Jako Pracodawcy Pomorza będziemy aktywnie zgłaszać Państwa uwagi na forum Ministerstwa Finansów;
 • Zachęcamy też do indywidualnego kontaktu bezpośredniego z doradcami podatkowymi SOLVEO.

 

Projekt #1 – zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

 Najważniejsze z proponowanych rozwiązań to:

 • Ulga konsolidacyjna – zachęta do inwestycji w zagraniczne osoby prawne
 • ulga konsolidacyjna umożliwi odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem udziałów/akcji w zagranicznych spółkach kapitałowych (do 250.000 PLN w roku podatkowym)
 • Plusy: możliwość odliczenia od dochodu wydatków takich jak np. obsługa prawna na nabycie akcji i wycenę, opłaty notarialne/sądowe/skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą.
 • Minusy: brak możliwości odliczenia od dochodu wydatków na same nabycie udziałów/akcji. Niski limit odliczenia.

 

 • Ulga dotycząca pierwszej oferty publicznej (POP)
 • Ulga POP polega na możliwości odliczenia od dochodu kosztów poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej w wysokości:
  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłat notarialnych/sądowych/skarbowych/giełdowych oraz opracowanie i publikację wymaganych ogłoszeń lub
  • 50% wydatków (bez VAT) na usługi doradztwa prawnego/podatkowego/finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł
 • Minusy: rozwiązanie będzie dostępne dla podmiotów, które oferują swoje akcje do obrotu po raz pierwszy. Niski limit usług prawnych (do 50.000 PLN).

 

 • Uproszczenia w zakresie tzw. estońskiego CIT
 • Obok spółek kapitałowych, od nowego roku z tej formy opodatkowania skorzystać będą mogły także spółki osobowe.
 • Dziś obowiązkiem podatnika stosującego tzw. estońskie zasady jest ponoszenie bezpośrednich nakładów na cele inwestycyjne w ustalonej wysokości. To ma się zmienić, niemniej podatnicy inni niż rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, a także podatnicy inni niż mali, którzy dokonują takich nakładów, będą mogli skorzystać z preferencyjnej, 20% stawki podatku.
 • Obowiązek podatkowy na gruncie estońskiego CIT ma zostać przesunięty na moment wypłaty / dystrybucji dochodu z zysku netto, niezależnie od jej formy.
 • Ustawodawca planuje znieść limit 100.000.000 przychodów, przez co potencjalnie większa grupa podatników będzie mogła skorzystać z opodatkowania w formie estońskiego CIT. Niezależnie, przekroczenie 100 000 000 zł progu przychodów w okresie opodatkowania podatkiem estońskim nie będzie już oznaczać konieczności ustalenia domiaru podatku.

 

 • Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) – będzie łatwiej
 • Podatnikiem CIT może być kilka powiązanych ze sobą podmiotów, tworzących tzw. Podatkową Grupę Kapitałową. Dość rygorystycznie określone warunki utworzenia PGK zostaną zliberalizowane, m.in.:
  • kapitał zakładowy spółek z PGK obniżony z 500.000 PLN do 250.000 PLN;
  • spółki zależne będą mogły posiadać udziały w kapitale zakładowym innych spółek tworzących grupę,
  • zlikwidowany wymóg osiągania określonej wartości dochodów w przychodach – wcześniej 2%
  • możliwość odliczenia straty spółek wchodzących w skład PGK od dochodu PGK

 

Prosimy o uwagi, komentarze lub propozycje (bezpośrednio do pełnomocnika zarządu Pracodawców Pomorza – Wojciecha Kieszkowskiego).
Państwa uwagi będziemy publikować lub zgłaszać w formie propozycji zmian do projektów poszczególnych aktów prawnych. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu
Pracodawców Pomorza
Pełnomocnik Zarządu

ds Podatkowych

Pracodawców Pomorza

Tomasz Limon Wojciech Kieszkowski
w.kieszkowski@solveoadvisory.pl