fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zachęcamy do udział w badaniu – Monitor Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu ESEM

Euclid Network (EN)

Euclid Network (EN) – to wiodąca europejska sieć organizacji wspierających przedsiębiorców społecznych i liderów zorientowanych na wpływ. Od 2007 roku Euclid buduje ekosystem dla przedsiębiorstw społecznych i finansów społecznych w Europie i poza nią. Jej członkowie mają siedzibę w ponad 20 krajach i działają w 45 krajach i reprezentują ponad 100 000 organizacji w całej Europie i poza nią. Jest partnerem strategicznym Komisji Europejskiej, obserwatorem Grupy Zadaniowej ONZ ds. Gospodarki Społecznej i Solidarności (UNTFSSE) oraz partnerem Światowego Forum Ekonomicznego COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs and Social Enterprise World Forum (SEWF). EN wzmacnia obszar przedsiębiorczości społecznej poprzez wymianę wiedzy, finansowanie, budowanie zdolności, tworzenie sieci, badania, wysiłki polityczne i rzecznictwo międzynarodowe.

Projekt ESEM

Sieć Euclid (EN) we współpracy ze członkami i partnerami uruchomiła Europejski Monitor Przedsiębiorczości Społecznej (ESEM). ESEM jest pierwszym w historii tego typu badań monitorem przedsiębiorstw społecznych na poziomie europejskim. Projekt ma na celu wypełnienie obecnej luki  braku danych o przedsiębiorstwach społecznych i komunikowanie tych danych decydentom w rządzie, społeczeństwu obywatelskiemu i podmiotom w gospodarce. ESEM gromadzi spostrzeżenia na temat przedsiębiorczości społecznej i udostępnia je decydentom, urzędnikom państwowym, inwestorom, sektorowi prywatnemu, badaczom i praktykom zajmującym się pozytywnym wpływem społecznym i środowiskowym. Ma formę corocznego badania i wykorzystuje wyniki ankiety internetowej obejmującej dane dotyczące przedsiębiorstw społecznych i start-upów na poziomie europejskim i krajowym. W ramach tego projektu powstają rozbudowane raporty krajowe i porównania europejskie, które pozwalają na dogłębny wgląd w ekosystem przedsiębiorstw społecznych w Europie oraz podkreślają możliwości rozwoju sektora i jego wpływ na otoczenie. W roku 2021 zostanie uruchomiona druga runda ESEM.

 

Rusza druga edycja Monitora Przedsiębiorstw Społecznych, pierwsza edycja została zainicjowana  w tym roku również w PL przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z dr Magdaleną Popowską z WZiE PG.

https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/european-social-enterprise-monitor-esem/

 

Badanie ma formę bardzo inkluzywną, jeśli jakiś podmiot czy organizacja sam/sama określa się jako przedsiębiorstwo społeczne, zasadzie samoselekcji, to jest włączona do badania. Dlatego na przykład, jeśli jakaś duża firma komercyjna sama się określa jako przedsiębiorstwo społeczne (PS)  to może w nim wziąć udział

„Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja, której głównym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu społecznego i/lub środowiskowego, a nie generowanie zysków na rzecz właścicieli lub udziałowców. Uzyskiwanie dochodów jest tu raczej narzędziem do osiągania celów społecznych/środowiskowych a nie celem samym w sobie”. MS: co nie znaczy, że PS nie dąży do osiągania zysku

Może być tak, że będzie to firma komercyjna, ale z racji swoich działań CSR lub z powodu rozwiązań jakie oferuje (np. technologicznych rozwiązujących niepełnosprawność) zdefiniuje się jako PS. Chciałabym to szczególnie podkreślić, ponieważ w Polsce przedsiębiorczość społeczna jest najczęściej kojarzona z Ekonomią Społeczną i jej podmiotami.

Partnerami naukowymi badania są jedni z najbardziej rozpoznawanych badaczy przedsiębiorczości społecznej na świecie jak np.

Johanna Mair

Niels Bosma

Filipe Santos