fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Jedenasta osoba w fotelu prezesa Energa S.A. od listopada 2015 roku

 

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

W środę 27 października rada nadzorcza Energa S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z dniem 27 października br. funkcji prezesa zarządu spółki. Dotychczas Waksmundzka-Olejniczak była wiceprezesem zarządu ds. korporacyjnych. Od lipca 2021 Waksmundzka-Olejniczak pełniła również obowiązki prezesa po tym, jak ze składu zarządu został odwołany Jacek Goliński.

Jak z tego wynika, nie jest ona w tym przedsiębiorstwie osobą zupełnie nową. Od maja 2020 r. zasiadała w zarządzie spółki. Związana jest również z Orlenem – najpierw od lutego 2018 roku jako dyrektor biura relacji inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich.

W latach 2016-2017 pracowała na stanowiskach menadżerskich w Banku Ochrony Środowiska, nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. Wcześniej w latach 2013-2016 jako menadżer w Plus Banku odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W latach 2002-2012 pracowała w Invest Banku i zarządzała bankowością detaliczną. Od 2001 do 2002 była menadżerem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. Wcześniej pracowała w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku. Obecnie prezes Waksmundzka-Olejniczak zasiada też w radach nadzorczych Unipetrol, Orlen Upstream i jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power.

Jej poprzednikami na stanowisku prezesa Energa S.A. byli kolejno: Andrzej Tersa, Roman Pionkowski, Dariusz Kaśków, Jacek Kościelniak, Daniel Obajtek, Alicja Barbara Klimiuk, Arkadiusz Siwko oraz ponownie Alicja Barbara Klimiuk jako p.o. W czerwcu 2019 r., po objęciu funkcji prezesa Energi-Operator przez Klimiuk, obowiązki prezesa powierzono wiceprezesowi zarządu ds. korporacyjnych Grzegorzowi Ksepko. Roman Pionkowski oraz Arkadiusz Siwko w fotelu prezesa zasiadali krócej niż miesiąc.

Jak wynika z życiorysu Pani Prezes (rocznik 1975) jest ona osobą nieustannie sprawdzającą się w różnorodnych formach działalności biznesowej. Jeśli chodzi o wykształcenie, ma za sobą licencjat na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (zarządzanie i marketing), następnie studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (finanse i bankowość), dyplom Executive MBA Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Anna Kłos (na podstawie informacji prasowej spółki)