fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Vistal Gdynia S.A. ma szansę

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała o przyznaniu spółce Vistal Gdynia pomocy na restrukturyzację. W ocenie Domu Maklerskiego Banku BPS uzyskana pożyczka zwiększy płynność operacyjną spółki i być może umożliwi jej wejście na ścieżkę odbudowy rentowności.

 

Pomoc na restrukturyzację udzielona jest w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł. Zgodnie z decyzją udzielenie spółce pożyczki uzależnione jest od spełnienia warunku m.in. ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa w formie hipoteki umownej w kwocie 12 mln zł.

 

Specjaliści od wielkich stalowych konstrukcji

 

Wydawałoby się, że tego typu działalność może być tylko dochodowa. Vistal Gdynia zajmuje się wytwarzaniem i montażem stalowych konstrukcji spawanych dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Spółka oferuje także usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.

 

A jednak…

 

Jak komentuje Łukasz Bryl z Domu Maklerskiego Banku BPS, otrzymanie pożyczki na restrukturyzację wynika ze złej sytuacji finansowej spółki. III kwartał był ósmym z rzędu, w którym Vistal Gdynia odnotował straty. Przy przychodach na poziomie 11,5 mln zł strata netto wyniosła 4,7 mln zł.

 

Dlaczego?

 

– Wśród przyczyn należy wskazać wprowadzenie ograniczeń epidemicznych, skutkujących wymuszonymi przesunięciami terminowych zdarzeń w wyniku pobytów pracowników na kwarantannie, a także spadek zamówień i spowolnienie realizacji kontraktów w całym segmencie budownictwa infrastrukturalnego w drogownictwie – analizuje Łukasz Bryl z Domu Maklerskiego Banku BPS. Negatywny wpływ mają także silne wahania cenowe w obszarze materiałów hutniczych i spawalniczych, które są zużywane w procesie produkcyjnym przez spółkę. Uzyskana pożyczka zwiększy płynność operacyjną spółki (na koniec III kwartału Vistal Gdynia posiadał 1,6 mln zł gotówki przy zobowiązaniach bieżących na poziomie 2,3 mln z) i być może umożliwi wejście spółki na ścieżkę odbudowy rentowności. Spółka ma pięć lat na jej spłatę, a jej preferencyjne oprocentowanie wynosi 4,53 proc. w skali roku.

 


Anna Kłos (na podst. inf. Vistalu)