fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Sojusz historii i ekologii

 

Od lewej: prof. Łukasz Chrzanowski, wiceprezes NFOŚ i GW Teresa Jakubowska, prezes NFOŚ i GW Szymon Gajda, wicedyr Muzeum II Wojny Światowej Marek Szymaniak

 

W Muzeum II Wojny Światowej został zawarty niekonwencjonalny układ, którego stronami byli: Marek Szymaniak – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej  i  Szymon Gajda – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Obie instytucje zainaugurowały projekt „Ecological stories – działanie kultury w służbie ekologii w 2022 roku”.  Sens tego sojuszu wyjaśnił następująco ten pierwszy:

Wszyscy znamy Westerplatte z punktu widzenia obrony polskiej ziemi przed najeźdźcą. A my chcemy pokazać to miejsce od innej strony. Zapoznać z krajobrazami i przyrodą tego miejsca.  To mniej znane oblicze, ale równie ważne. Ponadto wokół gmachu Muzeum II Wojny Światowej zawsze dbaliśmy o środowisko. Zrealizowaliśmy projekt łąki kwietnej, postawiliśmy beczki do zbierania deszczówki, ograniczamy użycie plastiku w naszej instytucji. W planach mamy wiele działań. Warto robić coś dla środowiska każdego dnia. Ten projekt ma głęboki sens. Zachęcam do udziału w nim. 

Prezes Szymon Gajda wyjaśnił, że WFOŚ i GW dofinansuje ten projekt kwotą 120 tys. zł Jego instytucja  nie chce jednak być uważana y jedynie za dostarczyciela pieniędzy, będzie do niej należała też funkcja ekspercka i monitorowanie jak te pieniądze są wydawane. Fundusz nie zapewnia kadry dla funkcjonowania projektu. Projekt już się rozpoczął 3. czerwca br. spacerem na Westerplatte , podczas którego uczestnicy oglądali zachowany tam las, i drzewa, w których tkwią jeszcze odłamki pocisków wystrzelonych we wrześniu 1939 roku z pancernika  Szlezwik Holstein. Projekt zakończy się w październiku br.l

 W inauguracji projektu  licznie udział wzięli uczniowie gdańskich szkół średnich, ale jest on przeznaczony nie tylko dla młodzieży.  

– Zależy nam, powiedział prezes Sz. Gajda, aby przedsięwzięcie to zataczało jak najszersze kręgi.  Bardzo nam zależy na skutecznej i profesjonalnej edukacji ekologicznej. Wierzymy, że dzięki niej możliwa jest zmiana nawyków na pro środowiskowe. Swoją ofertę kierujemy do dzieci i młodzieży, ale bardzo nam też zależy na udziale osób dorosłych.     

Podczas inauguracji prof. Łukasz Chrzanowski – wykładowca Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład pt. Wpływ wojen i działań wojennych na środowiska przyrodnicze. Temat przedstawił w szerokim ujęciu historycznym – poczynając od najdawniejszych czasów- kiedy najpierw szumiał las, potem pojawił się człowiek  Początki cywilizacji w niewielkim stopniu szkodziły środowisku naturalnemu. Pierwsze poważniejsze zagrożenia pojawiały się w miarę jak ludzie zaczęli odkrywać metale. Najpierw złoto, srebro i miedź.  Wypłukiwali je ze strumieni lub szukali  na powierzchni gruntu Nie wiedzieli jeszcze, że można ich szukać w głębokości ziemi.  Po pewnym czasie zaczęli drążyć kopalnie i wytapiać żeliwo, potem stal. Odkryli też, że można dzięki temu wytwarzać skuteczniejsze narzędzia wojowania. Im bardziej doskonaliła się sztuka wojenna, tym bardziej cierpiało środowisko. Długi czas ludzie się tym nie przejmowali, ale w naszych czasach musimy ten proces zatrzymać w trosce o własny byt.

Więcej informacji na temat projektu oraz kolejnych wydarzeń, jakie zaplanowano w ramach Ecological stories na: www.muzeum1939.pl oraz WFOŚiGW w Gdańsku.


Anna Kłos