fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

od piątku, 1 lipca obowiązują zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia obywateli Ukrainy, które mogą być dla interesujące dla pracodawców.

 

Pracodawcy, którzy do tej pory nie zalegalizowali pracy obywateli ukraińskich, będą mogli zrobić to w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych zapisów ustawy.

Będą z niego mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia, złożyli je po terminie albo złożyli powiadomienie zawierające błędy. Przepis jest szczególnie istotny, ponieważ powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy bez dopełnienia obowiązku powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może być uznane za nielegalne powierzenie pracy. Co ważne, ten szczególny przepis będzie obowiązywał jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy. Po tym terminie będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

 

Pozostałe zmiany przepisów dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy to min:

  • zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych, niż wskazane w powiadomieniu. Przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę;
  • rozszerzenie katalogu warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu;
  • zapewnienie dostępu do danych o obywatelach Ukrainy wykonujących pracę w Polsce na podstawie ustawy szerszemu gronu odbiorców.

 

Nowa ustawa zawiera też kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej.

 

Więcej informacji w artykule wyjaśniającym co się zmieniło (z przekierowaniem do ustawy)

https://pomocukrainie.pomorskie.eu/2022/07/01/wchodza-w-zycie-nowe-przepisy-wazne-dla-pracodawcow/