fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Stanowisko Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w sprawie decyzji o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC

STANOWISKO POMORSKIEJ RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC

Pomorska Rada Przedsiębiorczości wyraża głębokie zaniepokojenie decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC). Rada jest niezależnym podmiotem wyznaczającym standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje potwierdzenie legalności pozyskiwanego surowca oraz stanowi zabezpieczenie i potwierdzenie, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne, tak ważne dla mieszkańców województwa pomorskiego.
Pomorska Rada Przedsiębiorczości przypomina, że FSC jest certyfikatem międzynarodowym, wymaganym przez konsumentów i gwarantującym im właściwe pochodzenie produktów. Polska branża meblarska to światowy lider w dziedzinie produkcji mebli. Również na Pomorzu branża drzewno-meblarska jest ważnym elementem gospodarki. W Pomorskiem w 2021 r. funkcjonowało ponad 4,7 tys. firm (ponad 93% mikroprzedsiębiorstw) zajmujących się pozyskiwaniem drewna, produkcją papieru i produkcją wyrobów z drewna (w tym mebli), przy czym po 3,5% spadku w 2018 r. ich liczba wzrosła o 7,5%. Zatrudniały one ok. 21 tys. pracowników. W 2020 r. pomorskie firmy sprzedały wyprodukowane przez siebie meble i inne wyroby z drewna o wartości ponad 4, 7 mld zł, z czego wartość eksportu osiągnęła 2,7 mld zł.
Utrata certyfikatu FSC pozbawia firmy branży drzewno-meblarskiej źródła certyfikowanego surowca, a tym samym grozi pomorskim podmiotom z tej branży obniżeniem konkurencyjności oraz utratą klientów i wieloletnich kontraktów, w szczególności zagranicznych. Obniżanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych jest szczególnie dotkliwe w obecnej sytuacji gospodarczej, tj. spadku PKB, jaki w ostatnim kwartale zanotowała Polska gospodarka, a także rekordowej inflacji (rosną ceny surowców, energii i wynagrodzeń) oraz wojny w Ukrainie, przekładających się na pogorszenie sytuacji finansowej pomorskich przedsiębiorstw.
Pomorska Rada Przedsiębiorczości podziela w pełni zaniepokojenie ekologów i organizacji społecznych. Rezygnacja z certyfikacji może skutkować niekontrolowaną wycinką lasów a straty spowodują nieodwracalne zmiany. Województwo pomorskie zostało już mocno doświadczone w 2017 r. przez nawałnicę, w wyniku której z powierzchni ziemi zniknęły tysiące hektarów lasu. Odejście od zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk w gospodarce leśnej stwarza zagrożenie pogłębienia procesu utraty przyrodniczych walorów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Pomorska Rada Przedsiębiorczości domaga się od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka przywrócenia certyfikacji FSC.
Zwracamy się także do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego o interwencję w przedmiotowej sprawie skutkującą odstąpieniem od decyzji o wycofaniu certyfikacji FSC przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz zaniechaniem podobnych działań w pozostałych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

 

Przewodniczący
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości
Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa Pomorskiego