fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Konwent Gospodarczy Uczelni Fahrenheita

 

Współpraca środowisk naukowych i gospodarczych to znana od zarania dziejów ludzkości oczywista oczywistość. A jakby do tego sojuszu dołączyć samorządy? Tworzyć tzw. smart city – czyli inteligentne miasta, które wykorzystują nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych? Skoro nie brakuje nam nowoczesnych metropolii, które wyznaczają trendy w tym obszarze… Dyskutowali o tym 28 października na Politechnice Gdańskiej eksperci podczas Konwentu Gospodarczego Uczelni Fahrenheita.

 

 

Proces jednoczenie środowisk

Idea ta była myślą przewodnią grupy inicjatywnej, której sercem był od lat prezydent Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki. Podczas obrad Konwentu w dn. 28. 10. br. przypomniał jaka droga musiała zostać wcześniej przebyta:

Od 2016 roku wymianę poglądów, nawiązywanie kontaktów i budowanie  relacji pomiędzy tymi środowiskami umożliwiała działalność Konwentu Politechniki Gdańskiej, organu doradczego rektora. … Dyskutowano o programie energetyki jądrowej, poszukiwaniu i przerobie gazu łupkowego oraz o rozwoju techniki kosmicznej. Inicjatywą Konwentu była propozycja włączenia się pomorskiego środowiska naukowego w realizację programu zagospodarowania dolnej Wisły…Konwent patronował również cyklowi wydawnictw przedstawiających dokonania kadry naukowo-dydaktycznej oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej

Większe możliwości dała w roku 2018 nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Na wniosek rektora PG Senat PG dnia 15 stycznia 2020 powołał Konwent gospodarczy przy Rektorze PG. W jego skład weszli wyłącznie przedstawiciele środowiska gospodarczego

Konwent gospodarczy podjął miedzy innymi niezwykle ważny temat związany z zagospodarowaniem terenów postoczniowych, omawiając teraźniejszość i przyszłość Młodego Miasta, oraz możliwości udziału przedstawicieli nauki w tym procesie. Debata była niezwykle ważna i emocjonująca ze względu na fakt, że Młode Miasto jest obszarem szczególnym, stanowiącym jeden z z kluczowych terenów rozwojowych Gdańska i Obszaru metropolitalnego z wiodącą rolą miejskich władz samorządowych w zakresie przestrzennego zagospodarowania na nowo tworzącej się dzielnicy stolicy regionu.

Następnym etapem rozwoju tych działań stało się przekształcenie Konwentu, działającego dotąd przy rektorze Politechniki Gdańskiej, w Konwent Gospodarczy  w ramach Uczelni Fahrenheita (które PG współtworzy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim) Zakłada on jako cel główny wymianę doświadczeń i rozwój współpracy środowiska naukowego i biznesowego.

– Uczelnie Fahrenheita zostały członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny i dołączyły tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relację z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy – mówi dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza i przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

Podczas posiedzenia w dniu 28 października przewodnim tematem było pojęcie Smart City, czyli: Inteligentne miasta

Celem konwentu było wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów:

– Chcemy wspólnie wyznaczać kierunki i realizować cele służące rozwojowi naszego regionu, przy czynnym udziale i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W ramach licznych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnie Fahrenheita, bardzo często czerpiemy korzyści płynące z synergii, którą jako trzy wiodące, pomorskie uczelnie z powodzeniem budujemy i rozwijamy od ponad dwóch lat.

Debatę, czyli główny punkt programu, poprzedziły wystąpienia wprowadzające do tematyki Smart City, wygłoszone przez przedstawicieli Uczelni Fahrenheita: prof. PG Aleksander Orłowski (PG), prof. Maciej Grzybek (GUMed) i dr Hanna Obracht-Prądzyńska (UG).

Z kolei w debacie, którą moderował Krzysztof Kilian, udział wzięli: prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańsk, Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adam Sudoł, Gdański Uniwersytet Medyczny, prof. Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

Smart City należy postrzegać znacznie szerzej niż tylko w kontekście innowacyjnych technologii. To zrównoważone miasto i komfort wynikający z nowych rozwiązań urbanistycznych i odpowiedniej organizacji przestrzennej miasta – wyjaśniał prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańsk.

Konwent odbywa się podczas 10. edycji kongresu Smart Metropolia, podczas którego co roku podkreślamy, że podstawą Smart City wcale nie są technologie, a ludzie. Mądre miasto to takie, które potrafi dyskutować i rozwiązywać problemy wspólnie ze swoimi mieszkańcami. Wyzwaniem jest, aby te pomysły wykorzystać i skoordynować – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego G-G-S. – Czasami mówi się, że na rozwiązania Smart City nas nie stać, a to właśnie oszczędności finansowe powinny nakłaniać nas do tego, aby każda nowa inwestycja czy remont w mieście rozwiązywała zarówno problem transportowy, klimatyczny, edukacyjny czy zdrowotny. Podczas Konwentu pokazaliśmy wiele przykładów jak to zrobić.

Kolejne posiedzenie Konwentu zaplanowano na wiosnę 2023 roku. Przeznaczone zostanie tematowi jak wykorzystać w produkcji sztuczną inteligencję i nauczanie maszynowe a odbędzie się na terenie przedsiębiorstwa Flex w Tczewie . Jego gospodarzem będzie dyr Stanisław Motylski – wiceprezes Pracodawców Pomorza.


Oprac. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos