fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rywalizowały młodzieżowe koła naukowe Związku Uczelni Fahrenheita

Z inicjatywy trzech Rektorów, został powołany w 2020 roku Związek  Uczelni Fahrenheita do którego należą trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. W ramach działalności Związku został zorganizowany konkurs „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”, adresowany do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów działających w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita  Ogłoszenie jego wyników odbyło się 16 grudnia br. w auli im. prof. O. Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich Uczelni Fahrenheita, kapituła ds. oceny projektów, opiekunowie kół naukowych biorących udział w konkursie oraz przedstawiciele zespołów projektowych.

 

 

W konkursie  uczestniczyły 154 osoby, które zgłosiły 18 projektów, w sześciu kategoriach konkursowych oraz czterech dziedzinach naukowych.

Innowacje i nowe technologie okazały się najbardziej popularną kategorią, którą wybrało aż dziewięć zespołów. Wśród dziedzin naukowych przodowały nauki medyczne, w której to dziedzinie  zgłoszono dziewięć projektów.

Głównym celem konkursu było zachęcenie studentów i doktorantów do międzyuczelnianej współpracy poprzez wykorzystanie zasobów trzech uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita. Cel ten narzucał  najważniejszy warunek uczestnictwa w konkursie – realizację wspólnego projektu przez minimum dwa koła naukowe z dwóch różnych Uczelni Fahrenheita lub przez jedno międzyuczelniane koło naukowe działające na tych uczelniach

Laureaci otrzymali nagrody finansowe rektorów Uczelni Fahrenheita, przeznaczone na realizację projektów. Pula nagród wyniosła 22 tys. zł.

Podczas gali ogłoszenia wyników głos zabrał prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który powiedział z satysfakcją:

Pierwsza edycja konkursu przerosła nasze oczekiwania. Projektów wpłynęło naprawdę wiele. Zasady konkursu zostały sformułowane w taki sposób, by stymulowały współpracę między środowiskami studenckimi trzech uczelni członkowskich. Warunkiem bezwzględnym był projekt, który opierał się na współpracy co najmniej dwóch uczelni

– Nie sama inicjatywa, ale właśnie zgłoszenia konkursowe są najlepszym świadectwem międzyuczelnianej współpracy, która jest obecna i cały czas się rozwija –  dodała  prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita. – Właśnie za sprawą projektów realizowanych przez doktorantów i studentów trzech uczelni możliwe jest zarówno wdrażanie, jak i szerzenie idei wspólnoty Uczelni Fahrenheita.  – Mamy też świadomość, że w przyszłym roku postaramy się już trochę zdywersyfikować ten konkurs, że być może trzeba będzie przyznawać jedną nagrodę w tematyce typowo naukowej i jedną nagrodę, która będzie promowała projekty o charakterze społecznym – zapowiedziała  p. Dyrektor.

 

Oto laureaci

Najlepszy okazał się projekt “Mural Zdrowia Psychicznego” zgłoszony przez

Międzywydziałowe Naukowo Artystyczne Koło (UG), Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury (PG), SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną (GUMed) oraz ANIMA Koło Nauk Psychologicznych (UG). Rezultatem projektu ma być zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz stworzenie witryny z informacjami, gdzie szukać pomocy psychologicznej.

Kapituła doceniła atrakcyjność i kreatywność w podejściu do zagadnienia oraz przygotowania samego wniosku. Projekt jest interdyscyplinarny, z jasnym podziałem obszarów i odpowiedzialności. Jego realizacja niesie za sobą korzyści nie tylko dla społeczności akademickiej, ale również mieszkańców Gdańska i turystów. 

Na drugim miejscu uplasował się projekt “ProBe’r” pomysłu Koła Naukowego BIO-MED Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Koła Studentów Biotechnologii z Politechniki Gdańskiej.

To koncepcja opracowania nowoczesnego napoju bezalkoholowego na bazie piwa zawierającego żywe, probiotyczne kultury bakterii mlekowych. Pod względem atrakcyjności projektu zdobył on najwięcej punktów. Kapituła doceniła go za innowacyjność, realność zarówno w aspekcie harmonogramu, jak i budżetu oraz prostudenckie podejście. Jest to projekt badawczy, w którym grupa stanie przed realnym zagadnieniem naukowym.

Na podium znalazła się również Konferencja “Co dalej?” projekt przygotowany przez SKN Psychologii (GUMed), SKN Inspiar (UG) oraz KN Inżynierii Dźwięku i Obrazu (PG). To multidyscyplinarne wydarzenie o szerokim zakresie tematycznym: relacje międzyludzkie, ochrona przyrody, kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, czym w obecnych czasach jest życie i śmierć.

W uroczystej gali uczestniczyli przedstawiciele trzech uczelni tworzących Związek:

prof. dr hab. Marcin Gruchała – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita; Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska – Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Uniwersytet Gdański; prof. Tomasz Smiatacz – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Anna Kłos