fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody Primum Cooperatio

„Pracodawcy Pomorza” realizując zadania statutowe w zakresie współpracy środowiska gospodarczego i naukowego ustanowili Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku nagrodę

P R I M U M    C O O P E R A T I O

czyli „Nade wszystko współpraca” dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Uchwałą Rady „Pracodawców Pomorza” z dn. 29.11.2017 nagrodzie tej nadano imię Profesora Bolesława Mazurkiewicza – pierwszego, wyróżnionego tą nagrodą laureata.

Nagrodą Primum Cooperatio pragniemy wyróżnić osoby reprezentujące środowisko naukowe Wybrzeża (dowolna dziedzina nauki), za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością kandydata w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Chcemy promować osoby, które rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Informując o powyższym załączamy Regulamin Nagrody prosząc jednocześnie o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesyłanie zgodnie z Regulaminem Nagrody formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 31 marca 2023r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego poniżej.


Regulamin_Primum_Cooperatio


Formularz_Zgłoszeniowy_Primum_Cooperatio


Wyboru naukowca do tegorocznej nagrody Primum Cooperatio dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli gospodarki i przedstawicieli nauki pod przewodnictwem  prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w trakcie dorocznej, uroczystej GALI PRACODAWCÓW POMORZA zaplanowanej w czerwcu br., z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz mediów.  

 

Wyrażając przekonanie, że zapoczątkowana w 2014 roku inicjatywa nagradzania wybitnych postaci świata nauki współpracujących z gospodarką spotka się z Państwa zainteresowaniem z wyrazami szacunku i poważania

Prezes Zarządu
„Pracodawców Pomorza”

Tomasz Limon

Prezydent
„Pracodawców Pomorza”

dr Zbigniew Canowiecki