fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Gdański Urząd Pracy – ponad 20 nowych kursów

 

 

 

Nowy rok, nowe postanowienia… także te zawodowe!

Zmienić pracę, nauczyć się języka obcego lub programowania. Wraz z nastaniem nowego roku pełni jesteśmy postanowień, także tych związanych z karierą. O realizacje zawodowych planów będzie teraz dużo łatwiej. W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia. Propozycji jest ponad 20, wśród nich kursy związane z rachunkowością, programowaniem, marketingiem internetowym, branżą budowlaną, a także spawaniem. Z propozycji GUP mogą korzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia.

W Gdańskim Urzędzie Pracy rusza nabór osób, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu grupowym i zdobyć w ten sposób nowe kwalifikacje zawodowe. Do wyboru jest ponad 20 kursów, wśród nich: Certyfikowany kurs rachunkowości od podstaw z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima, Kadry i płace wraz z elementami rekrutacji i selekcji pracowników HR, Event menager, Marketing internetowy z elementami copywritingu oraz obsługą social media i wprowadzeniem do fotografii cyfrowej, Barber, Projektowanie stron internetowych wraz z grafiką komputerową, Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB, Rejestrator medyczny, Kucharz z egzaminem czeladniczym, Brukarz-bitumiarz z egzaminem czeladniczym, Zbrojarz-betoniarz, Operator maszyn CNC, Spawacz blach i rur (TIG 141). Pełna lista szkoleń dostępna jest na podstronie https://gdansk.praca.gov.pl/zapisy-na-szkolenie

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w GUP, które ukończyły 30. rok życia*. W przypadku mężczyzn wymagane jest również spełnienie trzeciego warunku, jest nim przynależność do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ukończony 50. rok życia,
  • posiadanie wykształcenia najwyżej średniego (z wyłączeniem wyższego i pomaturalnego/policealnego).

Należy także pamiętać, że w przypadku niektórych szkoleń mogą obowiązywać wstępne wymagania kwalifikacyjne. W przypadku kursu Irata poziom L1 od kandydatów wymagana jest bardzo dobra kondycja fizyczna, z kolei w szkoleniu Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB dodatkowym wymogiem jest znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych opisane są w Planie szkoleń na rok 2023. Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy.

Jak zapisać się na szkolenie?

Rejestracja kandydatów prowadzona jest u doradców klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego lub za pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie internetowej GUP. Wystarczy wskazać w nim wybrany przez siebie kurs oraz podać niezbędne dane kontaktowe. Z podjęciem decyzji nie należy jednak zwlekać. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna opinia doradcy klienta.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom przysługuje stypendium, którego wysokość uzależniona jest od czasu trwania szkolenia (10,43 zł za godzinę szkolenia). Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 r.ż. lub osobą zależną w wysokości do 650 zł/miesięcznie, a także refundacji kosztów dojazdu (do 400 zł/miesięcznie) w sytuacji, w które zajęcia odbywają się poza miejscowością zamieszkania.

Szczegółowe informacje związane z udziałem oraz rekrutacją w szkoleniach można uzyskać u doradców GUP:

* Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.